แพทย์แผนไทยยื่น “หมอระวี” ผลักดันบรรจุข้าราชการ 1,000 คน

2020-12-03 15:00:39

แพทย์แผนไทยยื่น “หมอระวี” ผลักดันบรรจุข้าราชการ 1,000 คน

Advertisement

แพทย์แผนไทยยื่นหนังสือ “หมอระวี” ผลักดันบรรจุข้าราชการ 1,000 คน

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ รับยื่นหนังสือจาก นายคุณานนท์ เครือแวงมล ประธานชมรมลูกจ้างแพทย์แผนไทย (ประเทศไทย) ตัวแทนจากชมรมแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย รวมทั้งชมรมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลชุมชน จ.นครราชสีมา เพื่อขอให้ช่วยเหลือกรณีการจัดสรรตำแหน่งแพทย์แผนไทย เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติม ตามที่ ครม.มีมติเห็นชอบและอนุมัติการเพิ่มอัตราข้าราชการใหม่สำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข รองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-18 จำนวน 24 สายงาน 38,105 อัตรา ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ เสนอ และให้พิจารณาบรรจุตำแหน่งแพทย์แผนไทยไปพร้อมกันด้วย ซึ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรอัตราว่างตำแหน่งแพทย์แผนไทย เพื่อบรรจุเข้ารับราชการดังกล่าวจำนวน 1,000 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 57.43 ซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพที่ได้รับการจัดสรรน้อยที่สุด ดังนั้น จึงขอให้มีการบรรจุตำแหน่งแพทย์แผนไทยเข้ารับราชการเพิ่มเติม โดยอาจใช้อัตรากำลังที่เหลือจากการบรรจุข้าราชการใน 24 สายงาน หรือการเกลี่ยอัตรากำลังจากตำแหน่งเกษียณอายุราชการ หรือตำแหน่งว่างที่มี บรรจุข้าราชการตำแหน่งแพทย์แผนไทยที่ยังไม่ได้รับการบรรจุจำนวน 983 ตำแหน่ง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความเท่าเทียมในทุกวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ดังกล่าวและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานสายงานแพทย์แผนไทยต่อไป


ด้าน นพ.ระวี กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า จะผลักดันเรื่องนี้ผ่านไปยัง รมว.สาธารณสุข เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป เพราะที่ผ่านมาท่านได้ให้ความกรุณาและให้กำลังใจต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุจ แต่สายงานนี้ยังได้รับการบรรจุน้อยที่สุด และขาดอีกเพียงแค่ 1,000 คนเท่านั้น จึงต้องขอความเห็นใจให้กับแพทย์แผนไทยให้ได้รับการบรรจุเพิ่มเติม