ผบ.ตร.สั่งการด่วนเร่งช่วยเหลือ"ผู้ประสบอุทกภัย"

2020-12-03 15:00:56

ผบ.ตร.สั่งการด่วนเร่งช่วยเหลือ"ผู้ประสบอุทกภัย"

Advertisement

ผบ.ตร. สั่งทุกหน่วยลงพื้นที่ช่วยเหลือ ดูแลชีวิตและทรัพย์สิน "ผู้ประสบอุทกภัย" โดยเร่งด่วน


เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษก ตร. เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดซึ่งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย เข้าให้ความช่วยเหลือ พร้อมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเฉพาะการป้องปรามอาชญากรรมจากมิจฉาชีพ ที่อาจฉวยโอกาสซ้ำเติมและเอารัดเอาเปรียบผู้ประสบภัยน้ำท่วม จึงสั่งการเพิ่มเติมให้จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าติดตามสถานการณ์ โดยให้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้ระดมสรรพกำลัง อุปกรณ์เครื่องมือ และยานพาหนะ รองรับภารกิจช่วยเหลืออย่างเต็มที่


รองโฆษก ตร. กล่าวอีกว่า ส่วนการบำรุงขวัญและกำลังรวมทั้งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในแต่ละจังหวัด พร้อมให้นำกำลังตำรวจจิตอาสาร่วมกับประชาชนจิตอาสาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ และประชาสัมพันธ์แนวทางการติดต่อขอรับความช่วยเหลือ รวมทั้งเส้นทางการจราจรเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในทุกพื้นที่ อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน หากพบเห็นบุคคลต้องสงสัย หรือพบเห็นการกระทำในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนอันตราย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 191 หรือสายด่วน 1599 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนเส้นทางการจราจรสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง