ตระการตา! นางรำอยุธยากว่า 1,500 คน รำบวงสรวง “พระเจ้าอู่ทอง” (คลิป)

2020-12-03 12:10:27

ตระการตา! นางรำอยุธยากว่า 1,500 คน รำบวงสรวง “พระเจ้าอู่ทอง”  (คลิป)

Advertisement

งดงามตระการตา นางรำกว่า 1,500 คน พร้อมใจรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ก่อนเริ่มงานอยุธยามรดกโลก

วันที่ 3 ธ.ค. ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์พระองค์แรกของแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาเป็นปฐมฤกษ์ก่อนการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 11-20ธ.ค.2563 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2534 จากองค์การยูเนสโก

โดยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนกว่า 1,500 คน สวมใส่ชุดไทย รำถวายประกอบการพิธีบวงสรวง ด้วยเพลงพระยาเดิน เป็นเนื้อเพลงบวงสรวงที่เน้นถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระรามาธิบดี หรือพระเจ้าอู่ทอง การกำเนิดของกรุงศรีอยุธยา ศิลปวัฒนธรรม และการทำมาค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้น
นาย ภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ก่อนจะเริ่มการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกนั้น จะมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในการจัดงาน รวมถึงเป็นการบวงสรวงบูรพมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ชาวพระนครศรีอยุธยา และได้ยึดถือปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี