"บิ๊กป้อม" ตั้ง "ธรรมนัส"หัวหน้าคณะเร่งแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจน

2020-12-03 12:05:01

"บิ๊กป้อม" ตั้ง "ธรรมนัส"หัวหน้าคณะเร่งแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจน

Advertisement

"บิ๊กป้อม"ประชุม คกก.แก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน สั่งเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน ปชช.  ตั้ง "ธรรมนัส"หัวหน้าคณะติดตามแก้ไข ให้ตรงความต้องการได้ข้อยุติโดยเร็ว

เมื่อ 3 ธ.ค. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน  ที่ทำเนียบรัฐบาล  โดยที่ประชุมได้รับทราบผลความคืบหน้าการลงพื้นที่ เพื่อติดตาม เร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น สุรินทร์ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ และนครพนม จำนวน 7 กรณีปัญหา ซึ่งพล.อ.ประวิตร ได้มอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้เร่งรัด ติดตามแก้ปัญหาต่างๆให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว และรับทราบความคืบหน้าแนวทางการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมทั้งชุมชนชนบทของสมัชชาคนจน ในพื้นที่ 47 ตำบล 20 จังหวัด ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ จากมาตรการ สถานการณ์ฉุกเฉินที่รัฐบาลประกาศที่ผ่านมา ทั้งนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของสมัชชาคนจน ที่สำคัญได้แก่ การแก้ไขปัญหากรณีโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร จ.ชัยภูมิ ปัญหาที่ราชพัสดุ หนองน้ำขุ่น จ.ขอนแก่น ปัญหาโครงการฝายหัวนา จ.ศรีสะเกษ ปัญหาการตัดโค่นต้นยางพาราในพื้นที่ จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช และจ.ตรัง 

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวย้ำว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกปัญหาอย่างเร่งด่วน และได้กำชับขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน โดยต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการ ของประชาชน ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว เป็นรูปธรรม มุ่งประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม เป็นสำคัญ มีการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ รัฐบาลยืนยันจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเด็ดขาด