นายกฯ เดินหน้ารัฐบาลดิจิทัล ลดเหลื่อมล้ำ เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน

2020-12-03 12:10:43

นายกฯ เดินหน้ารัฐบาลดิจิทัล ลดเหลื่อมล้ำ เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน

Advertisement

นายกฯ เดินหน้ารัฐบาลดิจิทัล ลดเหลื่อมล้ำ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โปร่งใสตรวจสอบได้  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่สโมสรทหารบกวิภาวดี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2563 จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า เราได้รับการจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับ 3 ของอาเซียนและอันดับ 57 ของโลก ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ขับเคลื่อนจนเป็นที่ประจักษ์ในเวทีสากล รัฐบาลส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐจัดทำข้อมูลเปิดเผยผ่านมาตรฐานเดียวกัน จึงขอให้ทุกหน่วยงานยึดหลักเปิดเผยเป็นหลัก  ปกปิดเป็นข้อยกเว้น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบภาครัฐ จากสถานการณ์โควิด-19  ทำให้หน่วยงานภาครัฐต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนสู่การให้บริการออนไลน์กับประชาชน ทำให้เห็นว่าประเทศไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการรับมือจากสถานการณ์วิกฤตได้เป็นอย่างดีและตอบสนองภาวะวิกฤตอย่างทันท่วงที การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิตอล ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จะสำเร็จได้ หากทุกหน่วยงาน ต้องปรับเปลี่ยนทุกระดับ ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้รวมถึงทัศนคติและระบบคิดเชิงบูรณาการ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า รัฐบาลได้ประกาศแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีเป้าหมาย4 ด้าน ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การทำงานของภาครัฐที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ และ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงขอให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญกับแผนดังกล่าว ขณะเดียวกันได้ให้นโยบายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและให้จัดทำข่าวกลาง แต่เรื่องสิทธิส่วนบุคคลก็ยังมีอยู่  หัวหน้าหน่วยงานต้องมีความเข้าใจและสามารถชี้แจงประชาชนได้ ไม่เช่นนั้นทำอะไรไปแล้วประชาชนไม่ได้ใช้ก็ไม่รู้จะทำไปทำไมเหมือนกัน ตนมีนโยบายว่าจะใช้ดิจิทัลในการแก้ปัญหาความยากจนเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงท้าย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ขอฝากขำๆ คำว่า ดิจิทัล อ่านว่ายังไงกันแน่ ดิจิทัล ดิจิทอล หรือ ดิจิตอล หลายคนยังเรียกไม่เหมือนกัน ให้เปิดพจนานุกรมกันดูจะได้พูดเหมือนกัน