"ไทยไลอ้อนแอร์"ออกมาตรการช่วย"ผู้ประสบอุทกภัย"

2020-12-03 11:15:48

"ไทยไลอ้อนแอร์"ออกมาตรการช่วย"ผู้ประสบอุทกภัย"

Advertisement

"ไทยไลอ้อนแอร์" ออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม


เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. จากกรณีเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะ จ.นครศรีธรรมราช ส่งผลให้เกิดความยากลำบากต่อการเดินทาง ล่าสุด สายการบิน "ไทยไลอ้อนแอร์" ออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.นครศรีธรรมราช โดยระบุว่า หากผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางระหว่างวันที่ 3-7 ธ.ค.นี้ สายการบินจะทำการเก็บเครดิตอัตโนมัติให้ภายในระยะเวลา 45 วัน ผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง แต่ต้องอยู่ในช่วงระยะเวลา 45 วันนับจากวันเดินทาง ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ดังต่อไปนี้


1.ผู้โดยสารสามารถเก็บวงเงินไว้ใช้ได้ ภายใน 45 วัน แต่ไม่สามารถทำการจองวันเดินทางในวันที่ 31 ธ.ค.2563-1 ม.ค.2564

2.ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้งภายใน 45 วัน ไม่สามารถทำการจองวันเดินทางในวันที่ 31 ธ.ค.2563-1 ม.ค.2564

3.ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังจุดบินภาคใต้อื่นๆ ได้เท่านั้น เฉพาะในวันเดินทางระหว่างวันที่ 3-7 ธ.ค.2563

4.ผู้โดยสารไม่สามารถขอคืนเงินได้


ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมหรือมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนวันเดินทาง สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ของสายการบินได้ที่ 02-529-9999 เวลาทำการคอลเซนเตอร์ 07:00 น.-21:00 น. หรือสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานี สำหรับเงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด