สปสช.ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ กทม. 18 แห่ง

2020-12-03 10:50:13

สปสช.ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ กทม. 18 แห่ง

Advertisement

เลขาธิการ สปสช. เผยขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ กทม. เพิ่มอีก 18 แห่ง รองรับประชาชนสิทธิบัตรทอง 144,000 ราย ทำให้ยอดรวมขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิรายใหม่เพิ่มเป็น 27 แห่ง พร้อมให้ประชาชนสามารถไปรับบริการได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ สปสช.ได้ทำการยกเลิกสัญญากับคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่ กทม. ที่มีความผิดปกติในการเบิกค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ส่งผลกระทบทำให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพฯที่ขึ้นทะเบียนกับคลินิกเหล่านี้ถูกยกเลิกหน่วยบริการประจำไปด้วย อย่างไรก็ดี ทาง สปสช.ได้กำหนดมาตรการให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้สามารถไปเข้ารับบริการที่หน่วยบริการไหนก็ได้ในเครือข่ายของ สปสช. เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าสิทธิของประชาชนไม่ได้ถูกยกเลิกตามหน่วยบริการไปด้วย ขณะเดียวกัน สปสช. ก็ได้ดำเนินการเชิญชวนคลินิกเอกชนรายใหม่มาเข้าร่วมให้บริการประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามนโยบายยกระดับบัตรทองสู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่ โดยในพื้นที่ กทม.เป็นพื้นที้นำร่องของการให้บริการในรูปบบรักษาทุกที่ ณ เครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น โดย อปสข.เขต 13 กทม.ได้กำหนดให้หน่วยบริการชุมชนอบอุ่นหรือคลินิกชุมชนอบอุ่นจับกลุ่มเป็นเครือข่าย ในการกำกับดูแลของ ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และได้เริ่มรับสมัครคลินิกใหม่ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม โดยทยอยจัดสรรประชากรให้เข้าไปอยู่ในความดูแลของคลินิกที่ผ่านกระบวนการขึ้นทะเบียนกับ สปสช. โดยเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา ได้ขึ้นทะเบียนคลินิกที่เข้าร่วมเครือข่ายกับ สปสช.แล้ว 9 แห่ง รองรับประชาชนประมาณ 7 หมื่นคน

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2563 สปสช.ได้ขึ้นทะเบียนคลินิกที่เข้าร่วมเครือข่ายเพิ่มอีก 18 แห่ง ซึ่งจะรองรับประชากรได้อีกประมาณ 144,000 คน โดยกำหนดให้ลงทะเบียนประชาชนที่อยู่ไกล้คลินิกในจำนวนเริ่มต้น 8,000 คนต่อ 1 คลินิก เมื่อรวมกับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนและรับจัดสรรประชากรในการดูแลไปแล้วก่อนหน้านี้ ทำให้ขณะนี้มีคลินิกเข้าร่วมให้บริการเพิ่มรวมเป็น 27 แห่ง รองรับประชากรประมาณ 210,000 ราย ขณะเดียวกันยังมีคลินิกที่สมัครเข้าร่วมให้บริการและอยู่ระหว่างการตรวจประเมินอีกหลายแห่ง คาดว่าอาจได้ถึงกว่า 200 แห่งภายในสิ้นปีนี้ ทั้งนี้ ประชาชนผู้ใช้สิทธิฯที่ได้รับการจัดสรรให้ลงทะเบียนกับคลินิกทั้ง 27 แห่งนี้ สามารถเข้ารับบริการได้ทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน ขอความกรุณารอการแจ้งจาก สปสช.ต่อไป และในระหว่างนี้ก็สามารถไปใช้บริการ ณ หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. ที่ไหนก็ได้ รวมทั้งคลินิก 27 แห่งที่ขึ้นทะเบียนใหม่นี้ด้วย โดย ประชาชนสามารถตรวจสอบหน่วยบริการประจำของตนได้จากเว็บไซต์ของ สปสช. http://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml หรือแอพพลิเคชัน สปสช. ตลอดจน Line official Account ของ สปสช.เขต 13 กทม. @UCBKKสร้างสุข ทั้งนี้ สปสช.นำร่องดำเนินการลงทะเบียนสิทธิบัตรทองให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยบริการถูกยกเลิกสัญญา ในพื้นที่ กทม. อีก 18 เครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น จำนวนประมาณ 144,000 คน สิทธิการรักษาใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 สามารถไปรับบริการที่เครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่นที่ สปสช.จัดให้ได้เลย