ศบค.เคาะ"คนละครึ่ง เฟส 2"แจกเพิ่มอีก 5 ล้านคน

2020-12-02 16:50:42

ศบค.เคาะ"คนละครึ่ง เฟส 2"แจกเพิ่มอีก 5 ล้านคน

Advertisement

ศบศ.ใจป้ำเคาะโครงการ "คนละครึ่งเฟส 2" ให้เพิ่มอีก 5 ล้านคน พร้อมบวกเพิ่มอีกคนละ 500


เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. จากกรณีที่ ศบค. ร่วมประชุมพิจารณาโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงการ คนละครึ่ง เฟส 2 หลังประชาชให้การตอบรับกันเป็นจำนวนมาก ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เปิดเผยว่า ที่ประชุมศบศ.เห็นชอบมาตรการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ซึ่งเสนอโดยกระทรวงการคลัง โดยมีรูปแบบการดำเนินการเช่นเดียวกับระยะแรก ซึ่งภาครัฐจะร่วมจ่าย 50 เปอร์เซ้นต์แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน ส่วนมาตรการระยะที่ 2 จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิเพิ่มเติมอีก 5 ล้านคน และจะได้รับวงเงินเพิ่มเติทจากเดิม 3,000 บาท เป็นคนละ 3,500 บาท


นายพรชัย กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิจากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่หนึ่ง เนื่องจากไม่ได้ใช้จ่ายภายใต้โครงการภายในวันที่กำหนดหลังจากที่ลงทะเบียนรับสิทธิไปแล้ว ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระยะที่ 2 ได้ โดยมีกำหนดการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.2564 ขณะเดียวกัน ศบค.ยังเห็นชอบมาตรการเพิ่มกำลังการซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเสนอโดยกระทรวงการคลัง โดยการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพิ่มเติมให้อีกคนละ 500 บาท รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน เริ่มเดือน ม.ค.-มี.ค.2564 ด้วยเช่นกัน