กมธ.ยันไม่ชัดเจนขยายสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ปชช.ได้ประโยชน์อย่างไร

2020-12-02 16:25:25

กมธ.ยันไม่ชัดเจนขยายสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ปชช.ได้ประโยชน์อย่างไร

Advertisement

กมธ.คมนาคมยันไม่ชัดเจนหากขยายอายุสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวประชาชน ภาครัฐได้ประโยชน์อย่างไร  จี้ทุกหน่วยงานตอบคำถามมาเป็นลายลักษณ์อักษร

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.นายโสภณ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)คมนาคม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงการเสนอขยายต่ออายุสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวออกไปอีก 30 ปีให้กับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอต่อ ครม.เพื่อขอความเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนว่า ภายหลังจากที่มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ทั้ง กรุงเทพมหานคร(กทม.) สำนักบริหารหนี้  กรมการขนส่งทางราง(ขร.) กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง มาชี้แจงถึงแนวทางและเหตุผล รวมถึงข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ ยอมรับว่า ข้อมูลที่ได้ทาง กมธ.มองว่ายังไม่มีความชัดเจนที่สามารถตรวจสอบหรืออ้างอิงที่มาที่ไปที่จะรับฟังได้หากมีการต่อขยายอายุสัญญาสัมปทานให้เอกชนว่าประโยชน์ที่แท้จริงประชาชนและ ภาครัฐได้ประโยชน์อย่างไร

นายโสภณ กล่าวว่า ทาง กมธ.จึงได้ทำหนังสือออกไปเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เพื่อตอบคำถามโดยตอบกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ หลังจากนั้นทาง กมธ.คมนาคม จะมาสรุป เพื่อมาประมวลข้อมูลทั้งหมด ก่อนที่จะสรุปผลทั้งข้อดี ข้อเสีย เหตุผลในทุกๆด้านมาประกอบ ซึ่งหากพิจารณาและสรุปออกมาแล้ว กมธ.ยังพบว่าไม่เป็นประโยชน์กับประชาชน หรือภาครัฐ หรือสุ่มเสี่ยงไปในทางที่ไม่โปร่งใส ทาง กมธ.จะส่งผลสรุป ไปยังหน่วยงานที่ตรวจสอบความไม่โปร่งใส ประกอบด้วย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)และ รัฐบาล 

นายโสภณ กล่าวต่อว่า สำหรับสาเหตุที่ต้องทำความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากที่ผ่านมาที่เรียกมาชี้แจง แสดงความเห็น กลับพบว่ามีบางหน่วยงานให้ข้อมูลที่ไม่มีความชัดเจน ไม่หนักแน่นพอ ประกอบกับการขยายต่ออายุสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวไปอีก 30 ปี แลกกับค่าโดยสารที่ 65 บาทตลอดสาย ในขณะที่สัญญาสัมปทานที่ กทม. มีกับ บีทีเอส นั้นจากเดิมจะสิ้นสุดในปี 2572 หากมีการขยายจะไปสิ้นสุดในปี 2602 ขณะที่มีการอ้างว่า หากต่อขยายสัญญาเพื่อให้ทันตามแผนการเปิดให้บริการเดินรถไฟสายเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคตช่วงสิ้นปีนี้ ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ มีความต่อเนื่องในการเดินทาง โดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายขบวนรถ รวมถึงได้รับความสะดวก ปลอดภัย และค่าโดยสารที่เหมาะสม 

นายโสภณ กล่าวว่า เรื่องนี้ในทางปฏิบัติหากไม่มีการต่อขยายสัญญา โครงการดังกล่าวจะตกเป็นของภาครัฐอยู่แล้ว และหากในอนาคต รัฐบาลมีรถไฟฟ้าหลายสายหากจะมีการเชื่อมต่อระบบระหว่างกัน จะทำให้มีการควบคุมราคา หรือ ลดราคา โดยการใช้ตั๋วร่วม ในทางนโยบายของรัฐบาลทำได้ยากทันที ดังนั้นเรื่องนี้ทางสภาฯจึงมองว่าเป็นเรื่องสำคัญขณะเดียวกันทางสังคมได้มีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ในฐานะนิติบัญญัติ เมื่อได้ข้อมูลมาทางกมธ.จึงต้องมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมองว่า หากมีการต่อขยายอายุสัญญา ให้กับเอกชน ถือเป็นการเพิ่มนัยยะที่สำคัญของสัญญาทันที โดยที่ไม่มีการเปิดประมูลหาเอกชนเข้ามาดำเนินการหลังหมดสัญญา  ประเด็นสำคัญเรื่องนี้ มีการพิจารณาตามข้อกฎหมายว่า การขยายสัมปทานดังกล่าว เข้าข่ายเป็นแค่การต่อสัญญา หรือการแก้ไขสัญญาที่มีนัยยะสำคัญ เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีเส้นทางต่อเชื่อมระยะทางเพิ่มขึ้น การกำหนดราคาค่าโดยสารเพิ่มขึ้น ที่อ้างว่ามีการสอบถามความเห็นของประชาชนบางส่วนแล้ว และรับได้กับราคาดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง การคำนวณค่าโดยสารจะต้องมีการนำข้อมูลฐานผู้ใช้บริการมาคำนวณกับดัชนีราคาผู้บริโภคต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด