"บิ๊กป้อม" สั่งเชื่อมโยงกล้อง CCTV ทั่วประเทศ

2020-12-02 11:26:21

"บิ๊กป้อม" สั่งเชื่อมโยงกล้อง CCTV ทั่วประเทศ

Advertisement

"บิ๊กป้อม" สั่งเชื่อมโยงกล้อง CCTV ทั่วประเทศ ใช้ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ป้องปรามการก่อเหตุร้ายทั่วประเทศ เน้นพื้นที่การจราจร ตามแนวชายแดน รวมถึงช่องทางธรรมชาติ

เมื่อ 2 ธ.ค.  ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองรัฐมนตรี  เป็นประธานคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563  ที่ประชุม ได้รับทราบความคืบหน้า ตามมติคณะกรรมการฯเมื่อ 2 เม.ย. 63 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)   ได้มอบหมายให้บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ทดสอบการเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV ของ 7 หน่วยงานจำนวน 350 กล้อง เข้าสู่ระบบบริหารจัดการส่วนกลาง และสามารถเชื่อมโยงระบบกล้องCCTV ได้เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย กรมศุลกากร 10 กล้อง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 10 กล้อง กองบัญชาการตำรวจนครบาล 10 กล้อง กรมท่าอากาศยาน 24 กล้อง ท่าอากาศยานดอนเมือง 38 กล้อง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 12 กล้อง และกรุงเทพฯ 246 กล้อง และรับทราบ ความคืบหน้าการตรวจสอบข้อมูลระบบกล้องCCTV ทั่วประเทศ แล้วจำนวน 60 จังหวัด คงเหลืออีก 17 จังหวัดและรับทราบความคืบหน้า การขับเคลื่อนการนำร่องโครงการบูรณาการระบบกล้องCCTV พื้นที่ชายแดน และด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.สระแก้ว รวมถึงรับทราบผลการศึกษา ระบบกล้องCCTV ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) พบว่ารูปแบบการเชื่อมโยงระบบกล้องCCTV ในพื้นที่ จชต. ได้มีการดำเนินการเป็นรูปธรรมแล้ว และมีความสอดคล้องกับรูปแบบ หลักการเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV ทั่วประเทศ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบ แผนปฏิบัติการการเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV ทั่วประเทศ พ.ศ.2563-2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง โดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยดำเนินงานเพื่อให้การเชื่อมโยงระบบกล้องCCTV ทั่วประเทศ เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมถึงเห็นชอบ หลักเกณฑ์ และคู่มือการจัดหาระบบกล้องCCTV ในพื้นที่ ด้วย

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คณะกรรมการให้กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน โดยเคร่งครัด พร้อมสั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการที่ผ่านความเห็นชอบแล้วอย่างเร่งด่วน เพื่อให้การเชื่อมโยงระบบกล้องCCTV ทั่วประเทศ เกิดการบูรณาการข้อมูลได้มาตรฐาน สามารถใช้ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน และสามารถป้องปรามการก่อเหตุร้าย ทั่วประเทศ เน้นพื้นที่การจราจร และตามแนวชายแดน รวมถึงช่องทางธรรมชาติ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล