"ช่อ" เปิดโปงไอโอกองทัพรอบใหม่

2020-12-01 21:35:01

"ช่อ" เปิดโปงไอโอกองทัพรอบใหม่

Advertisement

"ช่อ" เปิดโปงไอโอกองทัพรอบใหม่  เป็นระบบปฏิบัติการแบ่งเป็น “ฝ่ายขาว-ฝ่ายดำ” สร้างมลทินฝ่ายตรงข้าม คือ คณะราษฎร คณะก้าวหน้า พรรคก้าวไกล ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่ห้องแถลงข่าวคณะก้าวหน้า น.ส. พรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า แถลงข่าว “เปิดวงจรอุบาทว์ไอโอ ผู้มูฟออนเป็นวงกลม” เปิดโปงรายละเอียดข้อมูลการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) ของกองทัพและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

น.ส.พรรณิการ์ กล่าวว่าเป็นเวลาเกือบ 1 ปีมาแล้ว ที่นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้เปิดโปงขบวนการ IO ของกองทัพในสภาผู้แทนราษฎร เกือบ 1 ปีผ่านไปแทนที่เราจะได้เห็นกองทัพยุติปฏิบัติการกลับไปทำภารกิจหลัก แต่เรากลับเห็นการ “มูฟอออนเป็นวงกลม” ในตลอด 1 ปีที่ผ่านมา โดยมีวิวัฒนาการที่ตกต่ำกว่าเดิม ทำปฏิบัติการ IO ที่ด้อยประสิทธิภาพให้ประชาชนจับผิดได้บ่อยครั้ง โดยผลิตความรักและความเกลียดจอมปลอมดังเดิม จากกรณีข่าวนักคอมพิวเตอร์จับผิดปฏิบัติการ IO เปิดเผยเอกสาร 25 หน้าของกองทัพ พร้อมระบุว่าเป็นข้อมูลที่ใช้อบรมปฏิบัติการ IO แม้ภายหลังกองทัพจะออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่ปฏิบัติการ IO แต่ยอมรับว่าเป็นเอกสารของกองทัพจริง เอกสารทั้ง 25 หน้านั้นบอกอะไรกับเราบ้าง ถ้าอ่านอย่างตั้งใจจะพบว่านี่คือปฏิบัติการที่เป็นแบบแผนทางการทหารอย่างชัดเจน เป็นระบบปฏิบัติการที่แบ่งเป็นสองฝ่าย คือ “ฝ่ายขาว” และ “ฝ่ายดำ” โดยมีผู้ควบคุมอยู่ที่ศูนย์กลาง ฝ่ายขาวเผยแพร่ข้อมูลเทิดทูนสถาบัน แสดงความจงรักภักดี ประชาสัมพันธ์ด้านบวกกองทัพ ส่วนฝ่ายดำตอบโต้ ด้อยค่า สร้างมลทินฝ่ายตรงข้าม ซึ่งระบุชัดเจนว่าคือคณะราษฎร คณะก้าวหน้า พรรคก้าวไกล และผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล เครื่องมือในการปฏิบัติการคือสิ่งที่เรียกว่า Twitter Broadcast ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นทำหน้าที่ปั่น hashtag Twitter หลายข้อความได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งสีขาวและสีดำ โดยการ follow และ retweet กันและกันเองไปมา สิ่งที่เกิดขึ้นคือปรากฏข้อมูลชุดหนึ่งจนเป็นกระแสขึ้นมาใน Twitter ซึ่งเป็นการถักทอความจริงขึ้นมาโดยจงใจ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นความเท็จ

น.ส.พรรณิการ์ กล่าวต่อว่า สิ่งที่น่าสนใจอีกประการ ก็คือรายชื่อของผู้ที่อยู่ในปฏิบัติการ เฉพาะที่ปราจีนบุรีแห่งเดียว มีบัญชีปฏิบัติการถึง 17,562 บัญชี แต่ทว่าหากนับทั้งหมด 19 หน่วยงาน จะพบว่ามีถึง 54,800 บัญชี ทำให้เราไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดจึงมี trend อะไรแปลกๆ เกิดขึ้นมาบ่อยครั้งในระยะที่ผ่านมา ระบบปฏิบัติการ IO นี้ยังแบ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติการกับฝ่ายสนับสนุน โดยฝ่ายปฏิบัติการแบ่งเป็น ซ.1 ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นฝึกการใช้งาน, ซ.2 ผู้ที่ใช้งานเป็นบ้างแล้ว ทำการเข้าไปกดรีtweet กดหัวใจ กดติดตาม และ ซ.3 ทำหน้าที่ทวีตข้อความ rich content ที่มีเนื้อหาสาระในทางที่ได้รับคำสั่งมาพร้อมกับรูปประกอบ นอกจากนี้ ในหมวด ซ.3 ยังแบ่งออกเป็น ซ.3.1 ที่เน้นการสร้างผู้ติดตามให้มากที่สุด โดยทั่วไปมักจะมี follower หลายร้อยคน เป็นผู้ปล่อยข้อมูลชุดสีขาว เป็นนักเล่าเรื่องผลิตเนื้อหาเชิงบวกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับกองทัพและสถาบัน และ ซ.3.2 ที่เป็นผู้ปล่อยข้อมูลชุดสีเทาและสีดำ แพร่ข้อมูลด้อยค่าฝ่ายตรงข้าม โดยมีเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล ค้นเพิ่ม หาภาพและข้อมูลมาประกอบ