รัฐสภาเลื่อนญัตติส่งศาลตีความร่างแก้ไข รธน.

2020-12-01 20:30:49

รัฐสภาเลื่อนญัตติส่งศาลตีความร่างแก้ไข รธน.

Advertisement

รัฐสภาเลื่อนญัตติส่งศาลตีความร่างแก้ไข รธน.ออกไปก่อน

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่รัฐสภา  เวลา 17.45 น. ในการประชุมร่วมรัฐสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้เข้าสู่วาระการพิจารณาญัตติด่วนขอให้รัฐสภามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา กรณีร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)มายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ตามที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และนายสมชาย แสวงการ ส.ว. เป็นผู้เสนอ แต่ปรากฏว่า นายไพบูลย์ ในฐานะผู้เสนอญัตติขอเสนอเลื่อนญัตติดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากรัฐสภาใช้เวลาการพิจารณาเรื่องต่างๆมาตลอดทั้งวันแล้ว ซึ่งที่ประชุมรัฐสภาไม่มีใครคัดค้าน ดังนั้นนายพรเพชร รองประธานรัฐสภา ที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้เลื่อนญัตติด่วนของนายไพบูลย์ออกไปเป็นการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปและสั่งปิดการประชุม ในเวลา 17.50น.