ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563

2020-12-01 14:55:25

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563

Advertisement


รางวัลที่  1 (รางวัลละ 6,000,000 บาท)

100994*************************************

เลขหน้า 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)093                776

*************************************

เลขท้าย 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท)

984            834*************************************

เลขท้าย 2 ตัว (รางวัลละ 2,000 บาท)

84*************************************

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 (2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท)

100993         100995

*************************************รางวัลที่ 2 (5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท) 

398530    623477    790808    830139    956546


*************************************

รางวัลที่ 3 (10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท)

119488    266858    271267    345946    350613

407283    419141    425570    467146    481821

*************************************

รางวัลที่ 4 (50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท) 

003265    025488    033941    037127    038812    055988    072860    119878    121760    127980

154618    179707    195713    203695    224737    272047    272973    284809    306464    321877

322894    344896    346858    375638    416530    452491    468286    490780    503976    511794

516842    556932    559508    602398    607594    617305    618214    661229    717857    775339

801616    831281    835315    890107    917779    927549    932485    937695    951673    957137

*************************************

รางวัลที่ 5 (100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท) 

014066    015968    016686    018075    018663    030487    564980    083321    085091    104708

105604    107874    108314    116675    165770    187450    193542    196404    207429    227506

248977    256790    268652    281997    293894    297013    298041    301608    305440    308206

308724    316806    319066    328774    338054    345064    359087    388141    401022    409675

432555    445011    446461    446647    470489    472023    477731    486849    510827    518770

523259    526183    527720    544733    548209    549356    551723    554217    565535    599622

615313    617776    620281    620983    626303    640834    642973    651017    655140    664586

679518    683299    701315    713649    757316    758506    779081    780473    799502    812272

815496    816065    823019    841474    866648    873854    874249    878010    881647    890071

893905    895836    907897    918863    936470    943157    944535    953790    971023    973808

*************************************

***การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล***