"นร.โคราช" แต่งไปรเวทมาโรงเรียนไม่กี่คน ขณะที่ผู้ปกครองไม่เห็นด้วย

2020-12-01 12:20:02

"นร.โคราช" แต่งไปรเวทมาโรงเรียนไม่กี่คน ขณะที่ผู้ปกครองไม่เห็นด้วย

Advertisement

นักเรียนโคราชแต่งไปรเวทมาเรียนเพียงบางกลุ่ม ด้านโรงเรียนไม่ปิดกั้น ขณะที่ผู้ปกครองบางรายไม่เห็นด้วยเพราะทุกโรงเรียนมีกฎระเบียบ

ช่วงเช้าวันที่ 1 ธ.ค.63 ที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา อ.เมือง โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่หญิงล้วนประจำ จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็น 1 ใน 23 รายชื่อโรงเรียนที่กลุ่มนักเรียนเลวเคลื่อนไหวเชิญชวนให้แต่งกายชุดธรรมดา ไม่สวมใส่เครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ของปี ปรากฏว่า บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา มีเพียงนักเรียนระดับมัธยมปลายเพียงไม่กี่คน หรือมีจำนวนไม่เกิน 30 คน ที่แต่งกายชุดธรรมดามาโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนทั้งหมดกว่า 4,300 คน ยังคงแต่งกายชุดปกติมาเรียน

นายวิลาศ ดวงเงิน ผอ.โรงเรียนสุรนารีวิทยา เผยว่า ไม่ได้ปิดกั้นกลุ่มนักเรียนที่เห็นต่าง แต่ขอให้อยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง ถ้าหากผู้ปกครองรับทราบและอนุญาต ทางโรงเรียนก็ไม่มีข้อขัดข้องใดๆ ได้แจ้งให้ครูทุกชั้นเรียนทำการเรียนการสอนตามปกติ หากผู้ปกครองไม่ยินยอมหรือไม่เห็นด้วยกับบุตรหลาน ก็อนุญาตให้มารับกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดมาใหม่ได้
ด้านผู้ปกครองรายหนึ่ง บอกว่า ตนไม่เห็นด้วยกับการที่นักเรียนใส่ชุดไปรเวทมาโรงเรียนเพราะทุกโรงเรียนมีกฎระเบียบอยู่แล้ว หากนักเรียนหันมาใส่ชุดไปรเวทมาเรียนอาจทำให้เกิดการเลียนแบบ ผู้ปกครองบางคนอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการซื้อชุดให้ลูกๆ ใส่มาเรียน ส่วนชุดนักเรียนนั้นสามารถใส่แล้วนำมาซักซ้ำอีกได้และรัฐบาลยังช่วยจ่ายค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนด้วย