กำนันค้านวาระดำรงตำแหน่ง 5ปี (คลิป)

2017-02-24 13:43:19

กำนันค้านวาระดำรงตำแหน่ง 5ปี (คลิป)

Advertisement

new)โต๊ะข่าว  คุณปวัน สิริอิสสระนันท์ เปิดใจคุณ ยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย กรณีสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ไม่เห็นด้วยที่เสนอวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 5 ปี และให้ประชาชนเลือกตรงจากผู้ใหญ่บ้านที่ดำรงตำแหน่งในตำบลนั้น ๆ ติดตามได้จากคลิป