ห้าม ขรก.การเมือง ส.ส. ส.ว. หาเสียงช่วยผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น

2020-11-03 15:35:52

ห้าม ขรก.การเมือง ส.ส. ส.ว. หาเสียงช่วยผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น

Advertisement

มติ กกต. ชี้ชัดข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว.  จนท.รัฐ ไม่สามารถหาเสียงช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นได้

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวระบุว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้พิจารณาข้อสอบถามของพรรคการเมือง ซึ่งได้มีข้อสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง กรณีมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 นั้น เห็นว่าข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ไม่สามารถหาเสียงเลือกตั้งช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ อย่างไรก็ตามในส่วนรายละเอียดของการตอบข้อสอบถามของพรรคการเมือง กกต.จะได้มีหนังสือตอบข้อสอบถามแจ้งให้พรรคการเมืองทราบ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานกกต. www.ect.go.th ตามมาตรา 23 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วย กกต. พ.ศ.2560 โดยเร็วต่อไป