คมนาคมอำนวยความสะดวกงานพระราชพิธี

2017-10-20 17:45:54

คมนาคมอำนวยความสะดวกงานพระราชพิธี

Advertisement

กระทรวงคมนาคมพร้อมหน่วยงานในสังกัด เตรียมพร้อมให้บริการ ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่ ช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 20 ต.ค นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คมนาคมทั่วไทย ทั้งใจถวายพ่อหลวง” พร้อมปล่อยแถวชุดปฏิบัติการด้านการขนส่งทางบก ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายอาคม กล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด บูรณาการการทำงานร่วมกันด้วยแนวคิด One Transport ระบบขนส่งทุกรูปแบบ การเดินทางต้องเชื่อมต่อกัน เพื่อความสะดวกสูงสุดของประชาชน พร้อมดูแลความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยเฉพาะหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบดูแลการเดินทางบนท้องถนน ได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน เช่น การตรวจสอบดูแลผิวทางส่วนที่ชำรุดได้ดำเนินการปรับปรุง เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง การยกเว้นค่าผ่านทางสำหรับทางพิเศษต่างๆ การเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ยังได้จัดชุดปฏิบัติการด้านการขนส่งทางบก เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในทุกเส้นทางจากต่างจังหวัดเข้าสู่กทม. รวมถึงในพื้นที่ กทม.ตามจุดจอดรถ จุดเชื่อมต่อการเดินทาง เพื่อให้คำแนะนำการเดินทางเข้าสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในให้บริการรถ Shuttle Bus จำนวนกว่า 150 คัน ให้บริการรับ-ส่งฟรี ระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค.นี้ โดยให้บริการจากจุดเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคลที่กองอำนวยการร่วม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ได้จัดเตรียมไว้รอบ กทม.และจากจุดจอดภายในกรมการขนส่งทางบก เพื่อเข้าไปยังพื้นที่จัดงานพระราชพิธีฯ เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปได้อย่างสะดวก

ขณะเดียวกันยังมีบริการ Call Center ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ของกรมการขนส่งทางบก ทำหน้าที่ให้บริการสอบถามข้อมูลการเดินทาง และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง ได้ที่ศูนย์อำนวยการร่วมการเดินทางงานพระราชพิธีฯ กระทรวงคมนาคม สายด่วน 1356 กรมทางหลวง 1586 กรมทางหลวงชนบท 1146 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 1543 หรือศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน ของกรมการขนส่งทางบก 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง