อย. ไม่พบวัคซีนชาวเกาหลีใต้ฉีดเสียชีวิตนำเข้าใทย

2020-11-01 21:25:02

อย. ไม่พบวัคซีนชาวเกาหลีใต้ฉีดเสียชีวิตนำเข้าใทย

Advertisement

อย. แจงไม่พบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ชาวเกาหลีใต้ฉีดแล้วเสียชีวิตนำเข้าในไทย

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากที่ปรากฏในข่าวพบชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตหลังการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เร่งตรวจสอบและติดตามข้อมูล พบว่าสาเหตุการเสียชีวิตของชาวเกาหลีใต้ น่าจะเกิดจากโรคประจำตัวของคนที่ได้รับวัคซีนเอง รวมถึงการเสื่อมคุณภาพของวัคซีนจากการขนส่งที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม ทั้งนี้พบว่าคนที่ได้รับวัคซีนแล้วเสียชีวิตนั้นได้รับวัคซีนยี่ห้อที่แตกต่างกัน ซึ่งผลิตจากผู้ผลิตต่างแหล่งกัน อีกทั้งอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ได้รับวัคซีนอยู่ในระดับต่ำมาก ทั้งนี้ในเกาหลีใต้ยังไม่มีคำสั่งให้ระงับการจำหน่ายวัคซีนให้แก่ประชาชน และยังส่งเสริมให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนก่อนฤดูหนาวที่จะมาถึง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ที่อาจทับซ้อนกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าผลิตภัณฑ์วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ชาวเกาหลีใต้ได้รับและมีการเสียชีวิตนั้น ไม่ตรงกับรุ่นการผลิตที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย อีกทั้งวัคซีนทุกรุ่นการผลิตที่นำเข้าจะต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองรุ่นการผลิตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนที่ อย. จะอนุญาตให้จำหน่ายได้ ทั้งนี้ อย. ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากผลการสืบสวนพบว่าวัคซีนเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ อย. จะดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโดยมีคำสั่งให้เรียกเก็บคืนยาจากท้องตลาดโดยทันที

รองเลขาธิการ อย. กล่าวต่อว่า ขอผู้บริโภคอย่าหวั่นวิตกกังวลต่อข่าวดังกล่าว การได้รับวัคซีนยังคงเกิดประโยชน์ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประชาชนยังสามารถเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตามปกติ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ขอให้มั่นใจในกระบวนการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ หากพบมีความผิดปกติ อย. จะแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทันที