"เทพไท" จี้ กกต.ประกาศความชัดเจนหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น

2020-11-01 11:34:45

"เทพไท" จี้ กกต.ประกาศความชัดเจนหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น

Advertisement

"เทพไท" จี้ กกต.เร่งแก้ระเบียบ ประกาศความชัดเจนการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  กล่าวถึง การรับสมัครเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งนายก อบจ.และสมาชิกสภาจังหวัด(สจ.)ว่า เมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.)ได้มีประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายก อบจ.และ สจ.ในวันพรุ่งนี้(2พ.ย.)แล้ว แต่ยังไม่มีความชัดเจนในแนวปฏิบัติของการหาเสียงใดๆ มีการตอบข้อหารือจากสำนักกฎหมายและคดี ของคณะกรรมการเลือกตั้ง ถึงแนวปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 34 และระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ15และข้อ18 ห้ามไม่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เช่น รัฐมนตรี, ส.ส., ผู้ช่วย ส.ส.ห้ามกระทำการช่วยหาเสียง ขึ้นเวทีปราศรัย หรือขึ้นรูปภาพในป้ายโฆษณาหาเสียงให้กับผู้สมัครนั้น สร้างความสับสนให้กับทั้งผู้สมัครนายก อบจ.,สจ.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยทั่วไปเป็นจำนวนมาก ที่จะต้องช่วยเครือญาติ เพื่อนฝูง หรือผู้สมัครในนามพรรคการเมืองที่ตัวเองสังกัดอยู่หาเสียง

นายเทพไท กล่าวต่อว่า เมื่อพรรคพลังประชารัฐได้มีมติไม่ส่งสมัคร อบจ.ในนามพรรคทั่วประเทศ ด้วยเหตุผลเกรงจะผิด พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 แต่สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ ได้มีมติส่ง นายไพรเจน มากสุวรรณ์ ลงสมัครนายก อบจ.สงขลา และกำนันเกตุชาติ เกษา ลงสมัครนายก อบจ.สตูล จะมีปัญหาข้อกฎหมายหรือไม่ และในการช่วยหาเสียงของหัวหน้าพรรค ผู้บริหารพรรคและ ส.ส.ของพรรคกระทำได้หรือไม่ และในขณะเดียวกันถ้ามีการห้ามไม่ให้ ส.ส.ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครนายก อบจ.นั้น กรณีคนในครอบครัวหรือเครือญาติลงสมัครรับเลือกตั้ง จะช่วยหาเสียงได้หรือไม่ ดังนั้น กกต.จะมีแนวปฎิบัติหรือขอบเขตในการหาเสียงอย่างไร ที่ไม่ขัดต่อสภาพความเป็นจริง ถ้าการอ้างแนวปฎิบัติของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา34 และระเบียบของ กกต.มาปฎิบัติอย่างเคร่งครัด จะเป็นการทำลายระบบพรรคการเมือง และเป็นการไม่ส่งเสริมให้พรรคการเมืองทำงานใกล้ชิดกับประชาชนในระดับท้องถิ่น  จึงขอให้คณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) เร่งออกมาตรการและข้อปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้มีความชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการหาเสียงของผู้สมัครนายก อบจ.และ สจ. ถ้าหากระเบียบของ กกต.ขัดต่อหลักการหาเสียงที่เคยปฎิบัติกันมา ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขระเบียบของ กกต.ใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการหาเสียงเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเหมือนอดีตที่ผ่านมา