ปลัด กทม. ลงเรือตรวจการจัดเก็บกระทง

2020-11-01 00:20:14

ปลัด กทม. ลงเรือตรวจการจัดเก็บกระทง

Advertisement

ปลัด กทม. ลงเรือตรวจเยี่ยมการจัดเก็บกระทง ปี 63 พร้อมขอบคุณประชาชนที่ใช้วัสดุธรรมชาติ


เมื่อเวลา 21.00 น.  วันที่ 31 ต.ค. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงเรือตรวจเยี่ยมการจัดเก็บกระทงในเทศกาลลอยกระทง ปี 2563 จากบริเวณท่าสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด ถึงบริเวณท่าเรือสะพานพุทธ เขตพระนคร โดยมีนายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยม


ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บกระทงในเทศกาลลอยกระทง ปี 2563 ในทุกพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักสิ่งแวดล้อมจัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงบริเวณวัดโยธินประดิษฐ์ สุดเขตบางนา ระยะทางประมาณ 34 กม. สำนักการระบายน้ำ จัดเก็บกระทงในคูคลองและบึงรับน้ำ และสำนักงานเขต จัดเก็บกระทงในสวนสาธารณะและพื้นที่จัดงานในเขต รวมถึงคลองโอ่งอ่าง สำหรับการจัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยา สำนักสิ่งแวดล้อมจัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 203 คน ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บกระทงตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 31 ต.ค.63 พร้อมทั้งจัดเตรียมเรือเก็บขยะพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง จำนวน 40 ลำ เรือกำจัดขยะและวัชพืชสำหรับบดอัดกระทงให้มีขนาดเล็กลง จำนวน 2 ลำ และรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 14 คัน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน ได้แก่ 1.สะพานพระราม 7 ถึงสะพานพุทธ 2.สะพานพุทธถึงสะพานกรุงเทพ และ 3.สะพานกรุงเทพถึงสุดเขตบางนา ซึ่งกระทงที่จัดเก็บได้จะลำเลียงขึ้นที่ปากคลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร และท่าคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์ เขตราษฎร์บูรณะ เพื่อทำการคัดแยกกระทง โดยจะนำกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่าย ส่งไปยังโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยกรุงเทพมหานครทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ หนองแขม อ่อนนุช และสายไหม ส่วนกระทงโฟมและวัสดุที่ย่อยสลายยากจะถูกนำไปทำลายโดยการฝังกลบเพื่อรอการย่อยสลายต่อไป ในส่วนของสำนักการระบายน้ำ ได้จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมเรือเก็บขยะ และรถบรรทุก เตรียมพร้อมเก็บกระทงในคลองต่างๆ เพื่อคืนความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และไม่ก่อให้เกิดน้ำเน่าเสียแก่แหล่งน้ำ คูคลอง ส่วนสำนักงานเขตจัดเก็บกระทงในสวนสาธารณะและพื้นที่จัดงานในพื้นที่เขต เริ่มดำเนินการจัดเก็บกระทงตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 31 ต.ค.63 และจัดเก็บแล้วเสร็จในทุกพื้นที่ภายในเวลา 06.00 น. ของวันที่ 1 พ.ย.63


ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณประชาชนที่ร่วมกันใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น กระทงที่ทำจากหยวกกล้วยและใบตอง งดใช้กระทงโฟม รวมถึงการลอยกระทงด้วยกันในรูปแบบ 1 ครอบครัว 1 กระทง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะในแม่น้ำลำคลอง ซึ่งจากสถิติจะเห็นได้ว่าในปี 61 จัดเก็บกระทงได้ จำนวน 841,327 ใบ เป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 796,444 ใบ กระทงโฟม 44,883 ส่วนในปี 62 จัดเก็บกระทงได้ จำนวน 502,024 ใบ เป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 483,264 กระทงโฟม 18,760 ใบ สำหรับการรวบรวมข้อมูลจำนวนกระทงที่จัดเก็บได้ในปี 63 นี้ สำนักสิ่งแวดล้อมจะรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง และวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นจะรายงานผลการจัดเก็บกระทงให้กับผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ ภายในเวลา 07.00 น. และจะรายงานผลผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร และแอพพลิเคชั่น “กทม. Connect” ต่อไป