ผงะก้นบุหรี่เต็มหาดหัวหิน

2017-10-18 17:40:41

ผงะก้นบุหรี่เต็มหาดหัวหิน

Advertisement

เจอเพียบ ก้นบุหรี่ทิ้งเกลื่อนหาดหัวหิน 72,680 มวน เดินหน้าติดป้ายภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาหรับ เริ่ม พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.นายบรรณารักษ์ เสริมทอง ผอ.สำนักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่งที่ 3 ( ผอ.สบทช.ที่ 3 ) จ.เพชรบุรี เปิดเผยว่าได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ดำเนินการสำรวจปริมาณขยะประเภทก้นบุหรี่ บริเวณพื้นที่ชายหาดหัวหิน และชายหาดเขาตะเกียบ เขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีการสุ่มเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ตลอดแนวชายหาดทั้ง 2 หาด ที่ความลึก 10 เซนติเมตร ผลการสำรวจพบว่า มีค่าเฉลี่ยปริมาณขยะประเภทก้นบุหรี่ที่พบบริเวณชายหาดหัวหิน เท่ากับ 1.15 มวนต่อตารางเมตร ระยะทางยาว 2,000 เมตร พื้นที่ 63,200 ตร.ม. มีขยะประเภทก้นบุหรี่จำนวนมากถึง 72,680 มวนโดยพบว่าบริเวณแนวกำแพงกันคลื่นของสถานที่เอกชนด้านบนสุดของหาดมีการสะสมของก้นบุหรี่จำนวนมากสุดในแปลงสำรวจของเส้นการสำรวจจำนวน 10 จุด สำหรับบริเวณชายหาดเขาตะเกียบ เท่ากับ 0.21 มวนต่อ ตร.ม. ระยะทางยาว 1,000 เมตร พื้นที่ 1,870 ตารางเมตร มีขยะประเภทก้นบุหรี่จำนวนมากถึง 5,087 มวน

นายบรรณารักษ์ กล่าวต่อว่า การสำรวจจะใช้เป็นฐานข้อมูลการบริหารจัดการปริมาณก้นบุหรี่ในพื้นที่ จากนั้นจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนในการประกาศพื้นที่หาดปลอดบุหรี่ ร่วมกับนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จัดเตรียมพื้นที่สูบบุหรี่กระจายตามจุดต่าง ๆอย่างเหมาะสม โดยจะรณรงค์ก่อนประกาศใช้กฎหมาย พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการที่ชายหาดนำร่องบริเวณชายหาดชะอำ จ.เพชรบุรี และ หาดหัวหิน หาดตะเกียบ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาหรับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดระเบียบการสูบบุหรี่ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ซึ่งประกาศจัดระเบียบการสูบบุหรี่ตามชายหาดต่างๆ นำร่อง 20 หาดทั่วประเทศ เริ่มเดือน พ.ย.นี้เป็นต้นไป