“อาลัย องค์อริยราชัน” รวม ๔๐๐ ผลงานพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง ร.๙

2017-10-18 18:15:04

   “อาลัย องค์อริยราชัน” รวม ๔๐๐ ผลงานพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง ร.๙

Advertisement

จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับงาน “อาลัย องค์อริยราชัน” โดยศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ และซีคอน บางแค ร่วมกับ ๒๐๐ ศิลปิน จัดขึ้นเพื่อถวายความอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา ณ ลานน้ำพุ ชั้น ๑ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์นายจรัญ ผู้พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ ผู้บริหารศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ และศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมกับ ๒๐๐ ศิลปิน จัดงาน “อาลัย องค์อริยราชัน” ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ ลานน้ำพุ ชั้น ๑ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ และลานกลาง ชั้น ๑ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม เพื่อเป็นการถวายความอาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยจัดแสดงผลงานจิตรกรรมและประติมากรรม พระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ รวมกว่า ๔๐๐ ผลงาน ของศิลปินแห่งชาติ อาทิ อ.สวัสดิ์ ตันติสุข (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๓๔), อ.ประเทือง เอมเจริญ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๘), อ.ทวี รัชนีกร (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๘), ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๒), ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๕), อ.ช่วง มูลพินิจ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๖) และศิลปินที่มีชื่อเสียงแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ จิตต์สิงห์ สมบุญ, ชัชวาล รอดคลองตัน, ชูศักดิ์ วิษณุคํารณ, ถนอม จันทร์ต๊ะเครือ, ทวี เกษางาม, สนั่น รัตนะ, ประทีป คชบัว, สุวัฒน์ วรรณมณี, ปริญญา ตันติสุข, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, รุ่งศักดิ์ ดอกบัว ฯลฯ พร้อมนำรายได้จากการจัดงานทั้งหมด สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราชนอกจากนี้ ยังมีผลงานชิ้นพิเศษ ภาพหมายเลข ๙ พร้อมลายเซ็นสด บนเฟรมผ้าใบ ขนาด ๒๐x๒๐ ซม. (พร้อมกรอบ) รังสรรค์ขึ้นโดยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินยอดเยี่ยม และศิลปินชั้นนำรวม ๖ ท่าน ได้แก่ อ.ทวี รัชนีกร (ศิลปินแห่งชาติ), อ.วิโชค มุกดามณี (ศิลปินแห่งชาติ), อ.ช่วง มูลพินิจ (ศิลปินแห่งชาติ), อ.ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, อ.ประทีป คชบัว และอ.ประสงค์ ลือเมือง จำนวนจำกัดเพียงท่านละ ๙ ภาพ ในราคาภาพละ ๙,๐๐๐ บาท

พร้อมกันนั้นภายในงาน ได้จัดให้มีการจำหน่าย ภาพรีปริ้นท์ พร้อมลายเซ็นสด ผลงานจาก ๙ ศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย ได้แก่ อ.ช่วง มูลพินิจ (ศิลปินแห่งชาติ), อ.ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ, อ.เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล, อ.สุวัฒน์ วรรณมณี, อ.จิตต์สิงห์ สมบุญ, อ.ชัชวาล รอดคลองตัน, อ.สุริยา นามวงษ์, อ.อภิชัย การิกาญจน์ และ อ.กิตติ พลศักดิ์ขวา โดยแบ่งวัสดุเขียนภาพเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑.) กระดาษพิเศษ พิมพ์จำนวนจำกัดเพียง ๙๙ ภาพ ต่อศิลปิน ๑ ท่าน ในราคาภาพละ ๙๙๙ บาท ๒.) ผ้าแคนวาส พิมพ์จำนวนจำกัดเพียง ๑๙ ภาพ ต่อศิลปิน ๑ ท่าน ในราคาภาพละ ๖,๙๙๙ บาท


งานนี้จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๔๖๐ บริเวณลานน้ำพุ ชั้น ๑ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ และลานกลาง ชั้น ๑ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ โทร. ๐๒-๗๒๑-๘๘๘๘ หรือ www.seaconsquare.com , www.facebook.com/SeaconSquareFanPage ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค โทร. ๐๒-๔๕๔-๗๗๗๗ หรือ www.seaconbangkae.com , www.facebook.com/SeaconBangkaeFanPage