"พงศ์พร" ประกาศห้าม ขรก. ทุจริต

2017-10-18 10:03:21

"พงศ์พร" ประกาศห้าม ขรก. ทุจริต

Advertisement

ผอ.พศ. ลงนามบันทึกข้อความห้ามข้าราชการโกงกินทุจริตทุกประเภท หากประพฤติผิดจะไม่มีละเว้นต้องดำเนินการทางวินัย และตามกฎหมาย

นายพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ลงนามในบันทึกข้อความ ในหัวข้อเรื่อง ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติตนให้เหมาะสม โดยบันทึกนี้ได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยระบุเนื้อหาไว้จำนวน 5ข้อ ซึ่งเป็นกฎเหล็กป้องกันการทุจริตในอนาคต อาทิ การเรียกรับเงินจากบุคคลภายนอกองค์กรในกรณีต่างๆ  การทุจริตภายในองค์กร