ซ้อมยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรเป็นไปตามแผน

2017-10-17 22:25:57

ซ้อมยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรเป็นไปตามแผน

Advertisement

รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซ้อมยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศครั้งที่ 2  เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ตรวจความพร้อมและซักซ้อมการยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้พระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ ตามที่กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายกรมศิลปากรจึงได้ทำการซักซ้อมระบบและทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์ต่างๆ เป็นครั้งที่ 2ในวันนี้

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า พิธีซ้อมการยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศเป็นไปได้ด้วยดี ไม่มีอุปสรรค โดยในวันนี้ใช้ฉัตรขนาดและน้ำหนักเท่าของจริง คือ 80 กิโลกรัม ใช้เวลาในการยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศประมาณ3นาทีตามที่วางแผนไว้ ส่วนสภาพอากาศ ที่มีฝนตกมาในวันนี้ก็ถือว่าได้ซ้อม ในสภาพอากาศจริง เพราะพยากรณ์อากาศในวันที่ 18 ต.ค. จะยังคงมีฝนตกอีก
ทั้งนี้หลังจากมีพิธียกนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศในวันที่ 18 ต.ค.แล้วก็จะถือว่า พระเมรุเสร็จสมบูรณ์ และหากภายหลังจากยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ และไม่มีฝนตก ก็จะทำการรือเหล็กนั่งร้านออก ให้เสร็จก่อนเช้าวันที่19 ต.ค.

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่จะเดินทางมากราบถวายพวงมาลัย ดอกไม้ สักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สามารถมาได้ตามปกติ เว้นเพียงช่วงมีขบวนเสด็จสำหรับพิธียกนพปฏลมหาเศวตฉัตรในวันที่ 18 ต.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานตามฤกษ์ ในเวลา17.19-21.30 น.