วันนี้มีอะไร: 18 ตุลาคม วันเนคไทนานาชาติ

2017-10-18 00:00:57

วันนี้มีอะไร: 18 ตุลาคม วันเนคไทนานาชาติ

Advertisement

วันเนคไทนานาชาติ (International Necktie Day)
วันเนคไทนานาชาติ เป็นวันพิเศษของประเทศโครเอเชีย และอีกหลายประเทศเพื่อระลึกถึงเเครื่องประดับยอดนิยมของผู้ชาย รวมถึงผู้หญิงทั่วโลกมาเป็นเวลานานอย่างเนคไท มีจุดเริ่มต้นย้อนกลับไปช่วงสงคราม 30 ปีในแถบยุโรปกลาง เมื่อปี พ.ศ. 2161-2191 โดยเริ่มจากเครื่องแบบของทหารชาวโครเอเชียที่นายทหารจะผูกผ้าพันคออันเป็นเครื่องแบบประจำชาติ ต่อมาพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศสขณะทรงพระเยาว์ได้ผูกผ้าพันคอ และกลายเป็นแฟชั่นฮิตในหมู่ประชาชนชาวฝรั่งเศส ก่อนหน้าที่จะมีการปรับเปลี่ยนงานออกแบบกระทั่งกลายมาเป็นเนคไทอย่างในปัจจุบัน

ภาพ CHAjAMP / Shutterstock.com213 ปีก่อนพ.ศ. 2347
วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสวยราชสมบัติเมื่อปี 2394 รวมดำรงสิริราชสมบัติ 16 ปี 6 เดือน

ภาพ Louis Bachrach86 ปีก่อน
พ.ศ. 2474
ทอมัส อัลวา เอดิสัน ยอดนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันแห่งศตวรรษที่ 19 เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานและไตวาย สิริอายุ 84 ปี61 ปีก่อน
พ.ศ. 2499
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ท่ามกลางมหาชนเนืองแน่นเต็มลานสนามชัย โดยมีพระราชดำรัส ใจความสำคัญว่า “ข้าพเจ้าขอแถลงดำริ ที่จะบรรพชาอุปสมบทในพระศาสนาให้ทราบ โดยที่พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติของเรา ทั้งตามความศรัทธาเชื่อมั่นของข้าพเจ้าเอง ก็เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่ง เนื่องในบรรดาสัจธรรมคำสั่งสอน อันชอบด้วยเหตุผล จึ่งเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวย ข้าพเจ้าควรจักได้บวชสักเวลาหนึ่ง ตามราชประเพณี” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม การพระราชพิธีผนวช เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2499

ภาพ @peakpattarasaya
29 ปีก่อน
พ.ศ. 2531
วันเกิด พีค-ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ นักแสดงสาวที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง "สายลับจับบ้านเล็ก", "รัก 7 ปี ดี 7 หน" และละครเรื่อง "ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์"