รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน

2017-10-17 17:25:34

รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน

Advertisement

รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 49 -ปากซอยพหลโยธิน 49/1 เจาะเสาเข็มก่อสร้างฐานรากบันไดทางขึ้น-ลงสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต  16 ต.ค. 2560 - 9 ก.พ. 2562 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากบันไดทางขึ้น-ลงสถานี จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณปากซอยพหลโยธิน 49 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 49/1 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 ต.ค.2560 ถึงวันเสาร์ที่ 9 ก.พ.2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางการจราจรในช่วงวันเวลาดังต่อไปนี้


1. วันจันทร์ที่ 16 ต.ค. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย. 2560

จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออก (ชิดบาทวิถี) 1 ช่องทาง และเพิ่มช่องทางจราจรชิดเกาะกลาง 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง 

2.วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 2560 ถึง วันพุธที่ 31 ม.ค. 2561

จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้า (ชิดบาทวิถี) 1 ช่องทาง และเพิ่มช่องทางจราจรชิดเกาะกลาง 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง

3.วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ. 2561 ถึง วันเสาร์ที่ 9 ก.พ. 2562 

จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง
ทั้งนี้การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว