ธ.ก.ส.-ออมสินมอบบัตรคนจน 7 จังหวัด

2017-10-17 11:05:49

ธ.ก.ส.-ออมสินมอบบัตรคนจน 7 จังหวัด

Advertisement

ธ.ก.ส.-ออมสินมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้มีรายได้น้อย 7 จังหวัด


เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 ต.ค. ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบางเขน นายสุวิทย์ พูลศิลป์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในพิธีมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบไปด้วย กทม.นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรปราการและสมุทรสาคร โดยมีผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน ธ.ก.ส. ในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 205,867 ราย

ส่วนที่ธนาคารออมสิน นายชาติชาย พยุหนาวีชัย  ผอ.ธนาคารออมสิน ได้มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้มีรายได้น้อยกับประชาชน ใน 7 จังหวัดเช่นเดียวกัน