ร.๙ กับเรื่องราว กาแฟเพียง ๒-๓ ต้น

2017-10-17 09:15:12

ร.๙ กับเรื่องราว กาแฟเพียง ๒-๓ ต้น

Advertisement

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ได้เผยเรื่องราวเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากหนังสือ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับโครงการหลวง" ความตอนหนึ่งว่า 

เมื่อทรงตั้งโครงการแล้วไม่นานเวลาเสด็จประพาสต้นบนดอยก็ประกอบด้วยการปีนป่ายเขามาก ในเรื่องนี้ผมถูกพวกในวังที่ต้องเดินตามเสด็จฯ นินทามากมายว่า นำเสด็จฯ ด้วยพระบาทไปเป็นชั่วโมงๆ เพื่อให้ทอดพระเนตร ต้นกาแฟเพียง 2- 3ต้น ซึ่งก็จริงอยู่แต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีรับสั่งเองว่าการที่เสด็จฯ ไปนั้นทำให้ชาวเขาเห็นว่า กาแฟนั้นสำคัญ จึงสนใจที่จะปลูก บัดนี้กาแฟบนดอยมีมากมายและเริ่มต้นจาก 2-3ต้นเท่านั้นเอง