กทม.เตรียมวัด-โรงเรียน ให้ประชาชนพัก 25-27 ต.ค.

2017-10-16 17:20:29

กทม.เตรียมวัด-โรงเรียน ให้ประชาชนพัก 25-27 ต.ค.

Advertisement

กทม.เตรียมพื้นที่ 29 เขตให้ประชาชนพักคอย และพักแรม เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่าง 25-27 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้ช่วยปลัด กทม. เปิดเผยว่า กทม.ได้จัดพื้นที่พักคอยและพักแรมให้กับประชาชน 29 เขตทั่ว กทม. ตั้งแต่วันที่ 25-27ต.ค.ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขณะที่จุดประกอบอาหารได้เตรียมไว้ 22 แห่งเพื่อส่งไปยังซุ้มต่าง ๆบริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง และพระเมรุมาศจำลอง 119 จุด ใช้เจ้าหน้าที่ 600 คน จิตอาสา 4,000 คน

สำหรับดอกไม้จันทน์ ขณะนี้ได้เตรียมไว้ 13 ล้านดอก เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้พระเมรุมาศจำลอง และวัดทั้ง 62 แห่ง ซึ่งขณะนี้พระเมรุมาศจำลองทุกแห่งได้ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จ เหลือเพียงการตกแต่งพื้นที่โดยรอบ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าพักแรมในจุดที่ทาง กทม.ได้เตรียมไว้ให้ สามารถตรวจสอบสถานที่ได้ทาง http://www.prbangkok.com
สำหรับสถานที่ที่เปิดให้ประชาชนซึ่งเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สามารถพักค้างและพักคอยได้ มีกระจายอยู่ในพื้นที่ 29 เขตทั่ว กทม.

วัดและโรงเรียนในพื้นที่ “เขตพระนคร” และ “ป้อมปราบศัตรูพ่าย” จะเปิดให้ประชาชนพักคอยได้เท่านั้น ประกอบด้วย 


เขตพระนคร 1) โรงเรียนวัดราชบูรณะ 2) โรงเรียนราชบพิธ 3) โรงเรียนวันอินทรวิหาร 4)โรงเรียนวัดมหรรณพาราม 5) โรงเรียนวัดใหม่อมตรส 6) โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม 7) โรงเรียนวัดตรีทศเทพ 8) โรงเรียนวัดราชนัดดา 9) โรงเรียนวัดสุทัศน์ 10) โรงเรียนวัดมหาธาตุ 11) โรงเรียนวัดพระเชตุพน 12) โรงเรียนวัดชนะสงคราม 13) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 14) โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระราชูปถัมภ์ 15) โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 16) โรงเรียนสตรีวิทยา 17) โรงเรียนวัดราชบพิธ 18) โรงเรียนวัดสังเวช 19) โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 20) โรงเรียนราชินี 21) โรงเรียนภารตวิทยา 22) โรงเรียนพิมานวิทย์ 23) วัดชนะสงคราม 24) วัดราชบูรณะราชวรวิหาร (วัดเลียบ) 25) วัดสุทัศน์เทพวราราม 26) วัดเทพธิดาราม 27) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 28) วัดบวรนิเวศวิหาร 29) วัดราชบพิธ 30) วัดสังเวชวิศยาราม 31) วัดอินทรวิหาร 32) วัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 33) วัดใหม่อมตรส 34) วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร 35)วัดตรีทศเทพ และ 36) วัดมหาธาตุ“เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย” 1) โรงเรียนวัดสิตาราม 2) โรงเรียนวัดคณิกาผล 3) โรงเรียนวัดดิสานุการาม 4) โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ 5) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร 6) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 7) วัดสุนทรธรรมทาน และ 8) วัดโสมนัสราชวรวิหาร

วัดและโรงเรียนที่เปิดให้ประชาชนสามารถพักค้างและพักคอยได้ ดังนี้

เขตดุสิต 1) โรงเรียนสุโขทัย 2) โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม 3) โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร 4) โรงเรียนวัดจันทรสโมสร 5) โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 6) โรงเรียนวัดราชผาติการาม 7) โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร 8) โรงเรียนวัดสวัสดิวารีสีมาราม 9) โรงเรียนวัดธรรมาภิรตามราม 10) วัดประสาทบุญญาวาส 11) วัดอัมพวัน 12) วัดใหม่ทองเสน และ 13) วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

เขตปทุมวัน 1) โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 2) โรงเรียนปลูกจิต 3) โรงเรียนวัดชัยมงคล 4) โรงเรียนวัดสระบัว 5) โรงเรียนสวนลุมพินี 6) โรงเรียนวัดบรมนิวาส 7) โรงเรียนวัดดวงแขเขตสัมพันธวงศ์ 1) โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 2) โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาลัย 3) โรงเรียนวัดจักรวรรดิ 4) โรงเรียนวัดปทุมคงคา 5) โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ 6) วัดชัยชนะสงคราม 7) วัดไตรมิตรวิทยาคม 8) วัดจักรวรรดิราชาวาส 9) วัดปทุมคงคา และ 10) วัดสัมพันธวงศ์

เขตบางพลัด 1) โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส เขตดินแดง 1) โรงเรียนวิชากร 2) โรงเรียนวิชูทิศ 3) โรงเรียนสามเสนนอก 4) อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) (สำหรับจุดนี้สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแจ้งความประสงค์พักค้างได้ที่ศูนย์เยาวชนฯ)

เขตคลองสาน 1) โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 2) วัดเศวตฉัตรวรวิหาร 3) วัดทองเพลงเขตคลองเตย 1) โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ 2) โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

เขตบางนา 1) โรงเรียนวัดบางนาใน 2) วัดบางนาใน 3) วัดบางนานอก

เขตบางซื่อ 1) โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม 2) โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์

เขตจตุจักร 1) โรงเรียนวัดเทวสุนทร 2) โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 3) วัดเทวสุนทรเขตทวีวัฒนา 1) โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส 2) โรงเรียนวัดปุรณาวาส

เขตธนบุรี 1) โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย 2) โรงเรียนวัดโพธินิมิต 3) โรงเรียนวัดราชคฤห์ 4)โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 5) โรงเรียนกันตทาราราม 6) โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ 7) วัดบางสะแกใน 8) วัดใหม่ยายนุ้ย 9) วัดโพธินิมิต 10) วัดกันตทาราราม 11) วัดบุคคโล

เขตบางกอกน้อย 1) โรงเรียนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกใหญ่ 1) โรงเรียนวัดราชสิทธาราม 2) โรงเรียนวัดท่าพระ 3) โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี 4) โรงเรียนวัดดีดวด 5) โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ 6) โรงเรียนวัดนาคกลาง 7) โรงเรียนวัดสังข์กระจาย 8) โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา 9) โรงเรียนทวีธาภิเษก 10) โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 11) โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 12) วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 13) วัดประดู่ฉิมพลี 14) วัดเจ้ามูล 15) วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร และ 16) วัดเครือวัลย์

เขตบางบอน 1) โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ 2) โรงเรียนวัดนินสุขาราม 3) วัดบางบอน และ 4) วัดนินสุขาราม

เขตห้วยขวาง 1) โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 2) โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก 3)โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 4) วัดอุทัยธาราม 5) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และ 6) วัดใหม่ช่องลม
เขตมีนบุรี 1) โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ และ 2) วัดบำเพ็ญเหนือ

เขตสวนหลวง 1) โรงเรียนคลองกลันตัน

เขตวังทองหลาง 1) โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 2) โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก 3) โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) และ 4) วัดสามัคคีธรรม

เขตหลักสี่ 1) โรงเรียนการเคหะท่าทราย 2) โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 3) โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 4) โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) 5) โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) และ 6) โรงเรียนทุ่งสองห้อง

เขตบางกะปิ 1) วัดบึงทองหลาง เขตทุ่งครุ 1) โรงเรียนนาหลวง 2) โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) 3) โรงเรียนชูสินทองประดิษฐอนุสรณ์ และ 4) โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ

เขตหนองแขม 1) โรงเรียนบ้านขุนประเทศ 2) โรงเรียนประชาบำรุง 3) โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ 4) วัดหลักสาม 5) วัดหนองแขม และ 6) วัดไผ่เลี้ยง

เขตพระโขนง 1) โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 2) โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) 3)โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์) 4) วัดวชิรธรรมวรวิหาร และ 5) วัดราษฎรศรัทธาธรรม

เขตบางขุนเทียน 1) โรงเรียนวัดสะแกงาม 2) โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 3) โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม – เชื่อมนุกูล) 4) โรงเรียนวัดหัวกระบือ 5) ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน และ 6) ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน

เขตหนอกจอก 1) โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร และ 2) วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม

เขตลาดกระบัง 1) โรงเรียนวัดบำรุงรื่น 2) โรงเรียนวัดบึงบัว 3) โรงเรียนวัดปากบึง 4) โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส 5) โรงเรียนแดงเป้า และ 6) โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง