แพทย์ห่วง ผู้สูงวัย มีโรคประจำตัว ร่วมงานพระราชพิธี

2017-10-16 13:20:15

แพทย์ห่วง ผู้สูงวัย มีโรคประจำตัว ร่วมงานพระราชพิธี

Advertisement

แพทย์ห่วงกลุ่มผู้สูงวัย มีโรคประจำตัว แนะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้สร้างความโศกเศร้าให้กับประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ประชาชนจะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นจำนวนมาก ดังนั้น กรมการแพทย์ จึงมีคำแนะนำสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธี ดังนี้ 1. ก่อนออกเดินทาง ควรศึกษาเส้นทาง จราจร และเส้นทางเดินรถ ให้ละเอียด ทั้งขาไป และ ขากลับ 2. สำหรับผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เป็นโรคประจำตัวอยู่ ให้ทานยาและอาหารตามเวลา ต้องพกยาและมีรายชื่อยาติดตัวตลอดเวลา ซึ่งอาจใช้วิธีจดหรือถ่ายรูปซองยาไว้ที่โทรศัพท์มือถือ

3. กรณีที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุควรเขียน ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ติดต่อได้ ระบุโรคที่เป็น โรงพยาบาลรักษาเป็นประจำ ประวัติการแพ้ยา พกในกระเป๋าสตางค์หรือที่ค้นง่าย เพื่อเป็นประโยชน์หากเกิดภาวะฉุกเฉิน 4. ก่อนวันเดินทาง ควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารให้ตรงเวลาและดื่มน้ำเยอะๆ ในขณะที่รอ อาจพก ขนม น้ำดื่ม ร่ม หมวก ยาดม ติดตัวไว้ด้วย สิ่งสำคัญคือเมื่อมีอาการผิดปกติ เช่น แน่นหน้าอก หายใจติดขัด หอบเหนื่อย วิงเวียนหน้ามืด ใจสั่น คล้ายจะเป็นลมเกิดขึ้น ให้เข้าพบแพทย์ตามจุดที่ให้บริการทันที ซึ่งจะมีแพทย์ประจำอยู่ตามจุดต่างๆ และพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ นอกจากนี้กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว หากสุขภาพไม่แข็งแรง ควรรับชมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทางโทรทัศน์
ด้าน นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กรมการแพทย์ รับผิดชอบประสานงาน รพ.ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อาสาสมัคร อาทิ กทม. กรมการแพทย์ 3 เหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง รพ.สังกัดมหาวิทยาลัย เหล่าทัพ แพทยสภา สภากาชาดไทย มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยจัดบุคลากรปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งหน่วยแพทย์ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชน เพื่อให้บริการทั้งภาวะปกติและเหตุฉุกเฉิน โดยจะมีหน่วยรักษาพยาบาลบริเวณรอบมณฑลพิธี ประจำพระเมรุมาศจำลอง ซุ้มดอกไม้จันทน์ เพื่อให้การดูแลผู้ที่มาร่วมงานพระราชพิธีได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ