"ศรีสุวรรณ"จ่อร้อง สปน.ตรวจสอบจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค

2020-10-11 09:50:09

"ศรีสุวรรณ"จ่อร้อง สปน.ตรวจสอบจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค

Advertisement

"ศรีสุวรรณ"จ่อร้อง สปน.ตรวจสอบ 155 องค์กรยื่นจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศองค์กรผู้บริโภคที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรผู้บริโภคตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค 2562 จำนวน 155 องค์กร เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2563 ที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค เพราะตามกฏหมายกำหนดให้องค์กรผู้บริโภคที่ผ่านการจดแจ้งแล้วไม่น้อยกว่า 150 องค์กร สามารถรวมตัวจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคขึ้นมาได้นั้น แต่การที่จะใช้สิทธิเข้าชื่อกันแจ้งต่อทะเบียนกลางเพื่อเป็นผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคได้นั้น องค์กรผู้บริโภคนั้นๆจะต้องดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีตามที่กฎหมายกำหนด แต่ปรากฎว่ามีตัวแทนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคที่ ไปยื่นต่อนายทะเบียนกลาง เพื่อขอเป็นผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว จึงเป็นที่สงสัยว่าองค์กรผู้บริโภคต่างๆเหล่านั้น ได้ดำเนินการหรือมีผลงานในการคุ้มครองผู้บริโภคมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีอย่างไรบ้าง  ทั้งนี้ เมื่อมีการประกาศจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคได้แล้ว กฎหมายกำหนดให้รัฐบาลต้องจัดสรรเงินจากภาษีประชาชนมาอุดหนุนไว้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นทุนประเดิมให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภคที่จัดตั้งขึ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 350 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการดำเนินการและให้เกิดการรวมตัวกันขององค์กรของผู้บริโภค หลังจากนั้นจึงจะเข้าสู่การจัดทำแผนงบประมาณภาครัฐสนับสนุนในแต่ละปีต่อไป นี่จึงอาจเป็นเหตุผลในความพยายามที่จะจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคขึ้นมา ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความไปร้องปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ตรวจสอบและขอหลักฐานยืนยันว่าองค์กรที่เข้าชื่อกันเพื่อจดแจ้งขอจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคนั้น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว 2 ปีอย่างไร ในวันจันทร์ที่ 12 ต.ค.2563 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ตึก กพร.เดิม ทำเนียบรัฐบาล