“ดอกไม้จันทน์”จาก “ไม้จันทร์หอม” หนึ่งเดียวในไทย

2017-10-16 01:20:13

“ดอกไม้จันทน์”จาก “ไม้จันทร์หอม” หนึ่งเดียวในไทย

Advertisement

แห่งเดียวในไทย “ดอกดารารัตน์” ดอกไม้จันทน์จากไม้จันทร์หอมอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จากฝีมือกลุ่มแม่บ้านบางสะพาน

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. นางอภิญญา ชมพูพันธ์ อายุ 65 ปี ประธานกลุ่มแม่บ้านเกาะยายฉิม เขตเทศบาล ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มแม่บ้านได้ร่วมกันผลิตดอกดารารัตน์ เป็นดอกไม้ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรด เพื่อใช้เป็นดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อมอบให้ข้าราชการระดับระดับสูงในจังหวัดและพระภิกษุจำนวน 109 รูปที่อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล ที่วัดคลองวาฬพระอารามหลวง สถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลอง และดอกดารารัตน์ส่วนหนึ่งมอบให้นายอำเภอบางสะพานเพื่อใช้ประกอบพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ที่วัดเขาโบสถ์พระอารามหลวง อ.บางสะพาน

นางอภิญญา กล่าวต่อว่า สำหรับดอกดารารัตน์ทั้งหมดประดิษฐ์อย่างสวยงาม มีความแตกต่างจากดอกไม้จันทน์แบบปกติที่ส่วนใหญ่ประดิษฐ์จากกระดาษหรือเปลือกข้าวโพด โดยกลุ่มแม่บ้านได้ใช้วัสดุพิเศษจากไม้จันทร์หอมตายยืนต้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ.กุยบุรี ซึ่งเป็นสถานที่บวงสรวงและตัดไม้จันทร์หอม เพื่อนำไปจัดสร้างพระโกศทรงพระบรมศพเหนือพระจิตกาธานบนพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นางวิวรรณดา พูลธรัตน์ อายุ 50 ปี ตัวแทนธนาคารต้นไม้ภาคประชาชน กล่าวว่าได้รับมอบไม้จันทร์หอมจากข้าราชการระดับสูงหลังจากนำไม้จันทร์หอมที่ยืนตายจากป่ากุยบุรีไปทำการวิจัย จากนั้นมีการใสไม้เป็นแผ่นบางๆ เพื่อนำไปใช้ผลิตดอกดารารัตน์สำหรับการประกอบพระราชพิธี ซึ่งดอกดารารัตน์ดังกล่าวถือเป็นดอกไม้จันทน์ที่ใช้ในงานพระราชพิธีที่ผลิตจากไม้จันทร์หอมเพียงแห่งเดียวในประเทศนายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน กล่าวว่า ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการผลิตดอกดารารัตน์ของกลุ่มแม่บ้านยอมรับว่ามีความสวยงามเป็นอย่างมาก โดยส่วนหนึ่งกลุ่มแม่บ้านได้ผลิตแบบพิเศษ เพื่อมอบให้ ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ใช้ประกอบพระราชพิธีที่วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง และ มอบให้ วัดเขาโบสถ์พระอารามหลวง อ.บางสะพาน ในวันที่ 26 ต.ค.นี้