กทม.เปิด 30 สวนลอยกระทง

2020-10-09 16:45:13

กทม.เปิด 30 สวนลอยกระทง

Advertisement

กทม.เปิด 30 สวนลอยกระทง เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการสำคัญป้องกันโควิด-19 

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 86/2563 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) สืบเนื่องจากขณะนี้ใกล้ถึงเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งกรุงเทพมหานครกำหนดเปิดสวนสาธารณะ 30 แห่ง ให้ประชาชนลอยกระทงตามประเพณี นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการ รวมถึงหลายสถานที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนอีกหลายแห่งกำหนดจัดงานดังกล่าว และคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากร่วมกิจกรรม ที่ประชุมจึงย้ำเตือนขอให้เจ้าของสถานที่และประชาชนที่จะร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยในส่วนของสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร กำหนดให้มีการใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไทยชนะ และอนุญาตเฉพาะผู้สวมหน้ากากอนามัยที่เป็นแบบผ้าหรือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เท่านั้นให้สามารถเข้าไปลอยกระทงในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครได้ นอกจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่ประจำสวนฯ ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนประชาชนถึงการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสวนฯ รักษาระระห่างระหว่างบุคคล และหมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือ อย่างไรก็ดีเนื่องจากอาจมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปลอยกระทงในสวนฯ จึงขอให้ผู้ที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมจัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือไปด้วยเพื่อความสะดวกในการร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมของสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นๆ ขอให้เจ้าของสถานที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไทยชนะ และการดูแลให้ผู้ร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่กรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐกำหนดอย่างคร่งครัดด้วย