ส.ส.ดาวฤกษหารือ สกพอ.ช่วย ปชช.ถูกเวนคืนที่

2020-10-08 16:35:48

ส.ส.ดาวฤกษหารือ สกพอ.ช่วย ปชช.ถูกเวนคืนที่

Advertisement

"ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์" ประชุมร่วม สกพอ.หาแนวทางช่วย ปชช.ถูกเวนคืนที่ดินสร้างรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน เตรียมผลักดันข้อหารือเข้า กมธ.

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. ส.ส กลุ่มดาวฤกษ์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  นำโดย น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายศิริพงษ์ รัสมี ส.ส. กทม. เขตหนองจอก  นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส. กทม. เขตคลองเตย-วัฒนา  น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส. กทม. เขตราชเทวี-พญาไท-จตุจักร  น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.กทม. เขตบางกะปิ-วังทองหลาง ร่วมประชุมหารือกับนายคณิศ  แสงสุพรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.ป และผู้บริหาร สกพอ. โดยเป็นการหารือถึงการดำเนินการส่งมอบพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน


โดยการที่ สกพอ.เชิญ ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ เข้าร่วมหารือครั้งนี้สืบเนื่องจากที่เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ส.ส. กลุ่มดาวฤกษ์ ได้ลงพื้นที่ชุมชนบุญร่มไทร ซอยเพชรบุรี 7 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน จากกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.ป  ขอเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้าง Hub รถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC โดยมีชุมชนได้รับผลกระทบ 26 ชุมชนโดยเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบแบบเร่งด่วน 12 ชุมชน จำนวน 2,366 ครัวเรือน


น.ส.วทันยา กล่าวว่า ตนเข้าใจถึงการทำงานของ สกพอ. เพราะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือ อีอีซี จะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ และการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนั้นก็เป็นเหมือนประตูสู่การพัฒนาอีอีซี อย่างไรก็ตามหน้าที่หลักของ ส.ส.คือการดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงไม่อาจมองข้ามปัญหาไปได้ ถึงแม้ผู้ได้รับผลกระทบบางส่วนจะเป็นผู้ที่ไม่มีสัญญาเช่าพื้นที่กับทางการรถไฟ หรือ เป็นผู้บุกรุกพื้นที่ก็ตาม แต่ตนและส.ส.ในกลุ่มก็ต้องการให้การช่วยเหลือความเดือดร้อนนี้ให้ได้ดีที่สุด และหลังจากนี้จะผลักดันข้อเสนอต่างๆที่ได้จากการหารือกับทาง สกพอ. ในวันนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมอีกครั้งเพื่อหาแนวทางเยียวยา แก้ไข ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว โดยอาจร่วมกันกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  และ การเคหะแห่งชาติ เพื่อดำเนินการร่วมกันต่อไป นอกจากนี้ขอให้ สกพอ.ตรวจสอบตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบอีกครั้งเนื่องจากตัวเลขที่หน่วยงานสำรวจกับตัวเลขที่ประชาชนคนซึ่งมาร้องเรียนกับ ส.ส.ดาวฤกษ์ ไม่ตรงกัน จึงเกรงว่าจะมีประชาชนที่เดือดร้อนบางส่วนตกหล่น
นอกจากนี้ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ยังได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญ ๆ ของอีอีซี อาทิ ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาขยะ แนวทางการพัฒนาการศึกษา และบุคลากร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี อีกด้วย

อ่านข่าวอื่น ๆเพิ่มเติม