"อย.-อภัยภูเบศร"เร่งผลักดัน"กัญชา"ขึ้นบัญชียาหลักปี 64

2020-10-08 16:35:33

"อย.-อภัยภูเบศร"เร่งผลักดัน"กัญชา"ขึ้นบัญชียาหลักปี 64

Advertisement

"อย.-อภัยภูเบศร" เร่งผลักดัน "ยากัญชา" ขึ้นบัญชียาหลักปี 64 ช่วยผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงการรักษา 

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พัฒนาระบบฐานข้อมูลรองรับการบันทึกข้อมูลการใช้ยากัญชา สำหรับบุคลากรทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ และเป็นมิตรกับผู้ใช้ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการเสนอบรรจุตำรับยากัญชาในบัญชียาหลักแห่งชาติให้ได้ภายในปี 2564 โดยตั้งเป้าภายใน 3 เดือนจะเริ่มทดลองใช้ระบบเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ใช้ตำรับยากัญชาแผนไทยและยาสารสกัดกัญชาในการรักษาผู้ป่วย โดยจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานทุกเดือน


รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวอีกว่า หากสามารถผลักดันให้ตำรับยากัญชา ขึ้นเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติได้ จะทำให้ทราบปริมาณความต้องการใช้ยากัญชาที่ชัดเจน เกษตรกรก็จะสามารถวางแผนการปลูกกัญชาให้เพียงพอต่อความต้องการได้ ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน ที่สำคัญ คือ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง อย.กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วยด้วยกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งผู้ป่วยจะสามารถเข้าถึงยากัญชาที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้กัญชา กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง


ขณะที่ เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า นอกจากความร่วมมือในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแล้ว อย.และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภับภูเบศร ยังมีแผนร่วมพัฒนาแชทบอท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเริ่มจากการให้ข้อมูลด้านบริการสำหรับผู้ป่วยเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลการใช้ยากัญชาที่ถูกต้อง จากนั้นจะขยายการให้บริการครอบคลุมกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ และนักวิชาการต่อไป

ติดตามข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม