"เทพไท" หนุน กกต.ทำประชามติ รธน.พร้อมเลือกตั้ง อบจ.

2020-10-08 12:24:10

"เทพไท" หนุน กกต.ทำประชามติ รธน.พร้อมเลือกตั้ง อบจ.

Advertisement

"เทพไท" หนุน กกต.ทำประชามติ รธน.พร้อมเลือกตั้ง อบจ. ประหยัดงบ 3 พันล้าน 

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  กล่าวถึง ข้อกังวลเรื่องการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ อาจจะทับซ้อนกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น ว่า การทำประชามติใน2เรื่องนี้ ถ้าจะมีการดำเนินการไปพร้อมกัน ก็จะไม่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติแต่อย่างใด คณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.)สามารถที่จัดการลงคะแนนด้วยการหย่อนบัตรในวันเวลาเดียวกัน ของการเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และบุคลากรในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งสามารถใช้จุดลงคะแนนในสถานที่เดียวกัน เพียงแต่ใช้วิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดแยกเต๊นท์ แยกคูหาการลงคะแนน และหีบสำหรับหย่อนบัตรออกจากกันให้ชัดเจนได้ ถ้าหาก กกต.จะใช้การลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกับการเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยากจะเสนอให้กำหนดวันลงประชามติพร้อมกับวันเลือกตั้งของ อบจ.เพราะสามารถใช้หน่วยเลือกตั้งร่วมกัน พร้อมกันได้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องจัดให้มีการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นกรณีพิเศษ แต่ถ้าจะจัดการลงประชามติร่วมกับการเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นๆ เช่น เทศบาลนคร,เทศบาลตำบล, องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)หรือองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษอาจจะไม่เหมาะสม เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้ มีพื้นที่ไม่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

"ส่วนตัวสนับสนุนให้มีการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมกับการเลือกตั้ง อบจ. ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้มากถึง 3,000-4,000 ล้านบาท และมั่นใจว่าจะไม่สร้างความสับสน หรือยุ่งยากให้กับใช้สิทธิ์ของประชาชนแต่ประการใด ไม่อยากให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหยิบยกประเด็นการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นมาเป็นอุปสรรค ขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตย โดยต้องชะลอหรือเลื่อนการเลือกตั้ง และการลงประชามติออกไป เพราะ กกต.สามารถดำเนินการไปพร้อมๆกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ" นายเทพไท  กล่าว

ติดตามข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม