เตือน! สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา

2020-10-08 12:00:02

เตือน! สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา

Advertisement

กรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่  1

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา ฉบับที่ 1 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ สืบเนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยเกือบตลอดสัปดาห์ ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ ส่งผลให้ระดับน้ำและปริมาณน้ำในแม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน และแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้น สถานีวัดน้ำC.2 จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,039 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา มีระดับอยู่ที่ 16.50 เมตร รทก. มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 648 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 จ.นครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,300 -1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที


ทั้งนี้เพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์น้อยที่สุด จึงได้เพิ่มการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา รวมจำนวน 535 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะเดียวกันต้องเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 700-900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน ตั้งแต่บริเวณตำบลกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.5-1.00 เมตร ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้ กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อมิให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตร หากมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มเติมที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะแจ้งให้ทราบต่อไป