กมธ.จี้ อคส.เคลียร์ปมซื้อถุงมือยางแสนล้าน

2020-10-08 10:54:14

กมธ.จี้ อคส.เคลียร์ปมซื้อถุงมือยางแสนล้าน

Advertisement

กมธ.การพาณิชย์ฯเชิญ อคส.แจงปมทำสัญญาซื้อถุงมือยางเอกชนมูลค่าแสนล้าน พบสัญญาเป็นโมฆะ เสนอ "ป.ป.ช.-ปปง.-ดีเอสไอ"สอบแล้ว จี้ตรวจสอบเงินโอนไปแล้วอยู่ไหน

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ โฆษกคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา แถลงว่าที่ประ กมธ. ซึ่งได้มีการพิจารณากรณีองค์การคลังสินค้า (อคส.) ทำสัญญาซื้อขายถุงมือยางกับบริษัทเอกชน มูลค่า 112,500 ล้านบาท โดย กมธ. ได้สอบถามความคืบหน้ากรณีดังกล่าวตามที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมขณะนี้ โดยเบื้องต้น ผู้แทน อคส. ชี้แจงว่า ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยมีความเห็นว่านิติกรรมการซื้อขายที่เกิดขึ้น อาจเป็นการกระทำที่เกินอำนาจหน้าที่และผิดระเบียบของ อคส. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญาดังกล่าวจึงอาจเป็นโมฆะ ซึ่งคณะกรมรการมีมติให้ระงับนิติกรรมการซื้อขายทั้งหมด โดย ผอ.องค์การคลังสินค้าได้ไปแจ้งความดำเนินคดีในเรื่องดังกล่าวแล้ว และส่งเรื่องนี้ไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย เมื่อดีเอสไอชี้มูลข้อเท็จจริงแล้ว จะรายงานผลมายัง กมธ. ต่อไป ทั้งนี้ กมธ. ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. การเบิกจ่ายเงินเพื่อทำสัญญาการซื้อขายถุงมือยางจะต้องกระทำผ่านคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้นในเรื่องนี้ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจึงอาจมีความผิด 2. จำนวนถุงมือยางที่ซื้อขายมีจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีข้อสังเกตว่า ในความเป็นจริงแล้วมีถุงมือยางจำนวนตามสัญญาที่ซื้อขายกันจริงหรือไม่ 3. ขอให้ อคส. รีบดำเนินการตรวจสอบว่าจำนวนเงินที่ทำการโอนไปแล้วตามสัญญาซื้อขายขณะนี้อยู่ที่ใด 4. ขอให้ อคส. แถลงข่าวหรือแจ้งต่อสื่อมวลชน เพื่อให้ทราบถึงมติของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้ระงับนิติกรรมการซื้อขายถุงมือยางทั้งหมด 

ติดตามข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม