วันนี้มีอะไร: 15 ตุลาคม วันไม้เท้าขาว

2017-10-15 00:00:06

วันนี้มีอะไร: 15 ตุลาคม วันไม้เท้าขาว

Advertisement

วันไม้เท้าขาว (White Cane Safety Day)

"วันไม้เท้าขาว" ตรงกับวันที่ 15 ต.ค.ของทุกปี ในสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้ที่ตาบอดหรือผู้พิการทางสายตา โดยไม้เท้าขาวถือเป็นสัญลักษณ์สากลของคนตาบอดทั่วโลก และเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่อิสรภาพ

ภาพ Chanutthaporn Cheurkum / Shutterstock.com

137 ปีก่อน
พ.ศ.2423
วันเกิด แมรี สโตปส์ แพทย์ผู้บุกเบิกวิชาการวางแผนครอบครัว นักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี และนักเขียนชาวสกอต


61 ปีก่อน
พ.ศ. 2499
วันเกิด พเยาว์ พูนธรัตน์ นักกีฬาไทยคนแรกที่ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โดยได้เหรียญทองแดงในรุ่นไลท์ฟลายเวท (48.9 กิโลกรัม) ในโอลิมปิกครั้งที่ 21 พ.ศ. 2519 ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

44 ปีก่อน
พ.ศ. 2516
จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลประภาส จารุเสถียร และ พ.อ.ณรงค์ กิตติขจร ออกเดินทางไปนอกประเทศ16 ปีก่อน
พ.ศ. 2544
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เริ่มนำรถปรับอากาศยูโรทู วิ่งให้บริการประชาชนเป็นวันแรก

ภาพ SAFIN HAMED / AFP12 ปีก่อน
พ.ศ. 2548
ชาวอิรักใช้สิทธิลงประชามติรับรองรัฐธรรมนูญ5 ปีก่อน
พ.ศ. 2555 สรรพสิริ วิรยศิริ
อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ) ถึงแก่กรรม ขณะมีอายุ 92 ปี สรรพสิรินับเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญมากคนหนึ่งในวงการสื่อสารมวลชนไทย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นนักเขียนอาวุโส ผู้มีผลงานเป็นที่ยกย่องกว้างขวาง จึงเป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลนราธิป ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2545