ป.ป.ช.ชี้มูล “นิพนธ์” ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบสมัยเป็นนายก อบจ.สงขลา

2020-10-07 12:06:59

ป.ป.ช.ชี้มูล “นิพนธ์” ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบสมัยเป็นนายก อบจ.สงขลา

Advertisement

ป.ป.ช.มีมติชี้มูล “นิพนธ์” ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ ปมไม่อนุมัติงบจัดซื้อรถซ่อมทางเอนกประสงค์สมัยดำรงตำแหน่งนายก อบจ.สงขลา


เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงกรณีการกล่าวหา นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายก อบจ.สงขลา กรณีละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณแก่บริษัท พลวิศว์ เทคพลัส จำกัด เป็นค่ารถซ่อมบำรุงทางเอนกประสงค์ 2 คัน วงเงิน 50,850,000 บาท ที่ทำสัญญาซื้อขายกันเมื่อวันที่ 31 พ.ค.2556 โดยนายนิพนธ์อ้างว่า เหตุผลที่ไม่มีการจ่ายเงินให้บริษัทเอกชน เพราะมีการร้องเรียนเรื่องฮั้วประมูล ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พ.ย.2560 ศาลปกครองจังหวัดสงขลา มีคำพิพากษาให้ อบจ.สงขลา ชำระเงินให้แก่บริษัท พลวิศว์ เทคพลัส จำกัด  เป็นเงินต้นรวมดอกเบี้ย 7 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เป็นเงิน 52 ล้านบาท โดยศาลเห็นว่า ไม่ปรากฏว่ากรรมการของเอกชนผู้ชนะการประกวดราคาเป็นหุ้นส่วนกับเอกชนอีกรายหนึ่งที่เข้ายื่นเสนอราคาให้เกิดการสมยอมในการประกวดราคา สัญญาจึงยังคงผูกพันคู่สัญญาต้องปฏิบัติตาม ถือว่า อบจ.สงขลาผิดสัญญา ต้องชำระเงินดังกล่าว


นายนิวัติไชย กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่า การกระทำของนายนิพนธ์ บุญญามณี มีมูลความผิดฐานเป็นความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และมีพฤติกรรมการกระทำ การฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพ ของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ 2540 มาตรา 79 ให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจและไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนพิจารณาดำเนินการต่อไป ส่วนกรณีที่นายนิพนธ์ เข้ายื่นหลักฐานเพิ่มเติมกับ ป.ป.ช.มาแล้วก่อนหน้านี้ นายนิวัติไชย ระบุว่า ประเด็นนี้อยู่ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ว่าจะมีการนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่ ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอน

นายนิวัติไชย กล่าวว่า กรณีที่นายนิพนธ์ อ้างมีการฮั้วประมูลกันนั้น กรณีนี้ ศาลปกครองเห็นว่ายังไม่ปรากฏพฤติการณ์ว่ามีการฮั้ว แต่ยอมว่าเมื่อ 4 ม.ค.2561 บุคคลที่ผู้ร้องว่ามีการฮั้วประมูลต่อ อบจ.สงขลา จนส่งผลให้ นายนิพนธ์ ไม่ยอมเบิกจ่ายงบนั้น ได้มาร้องต่อ ป.ป.ช. โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง เพราะถือว่าเป็นคนละกรณีกับการปฏิบัติหน้าที่ ของนายนิพนธ์ ซึ่งเรื่องนี้จะมีการนำข้อมูลของนายนิพนธ์ ที่ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมมาประกอบการพิจารณาด้วย พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากมีปัญหาในกระบวนการประมูลว่ามีการฮั้วกันระหว่าง 2 บริษัทที่ฮั้วกันเกิดขึ้นจริง นายนิพนธ์ ในฐานะนายก อบจ.สงขลา ก็ต้องคืนรถที่มีการจัดซื้อจัดจ้างมา และเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งกระบวนการชี้มูลของ ป.ป.ช. ก็ดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ และยังต้องรออัยการสูงสุดว่าจะพิจารณาส่งฟ้องต่อศาลหรือไม่

นายนิวัติไชย ไม่ยืนยันด้วยว่า นายนิพนธ์ จะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ รมช.มหาดไทยหรือไม่ เนื่องจาก กฎหมาย ป.ป.ช. ให้อำนาจ ป.ป.ช. สามารถสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐยุติการปฏิบัติหน้าที่ก่อนได้ แต่ตำแหน่งที่นายนิพนธ์ ถูกกล่าวหานั้น เป็นตำแหน่งนายก อบจ.สงขลา ที่นายนิพนธ์ พ้นการปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว จึงจะต้องรอศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพิจารณาเมื่อประทับรับฟ้องแล้ว จะให้นายนิพนธ์ ยุติการปฏิบัติหน้าที่ รมช.มหาดไทยหรือไม่