ฝรั่งเศสจ่อออก กม.ห้ามตรวจซิง

2020-10-07 10:30:31

ฝรั่งเศสจ่อออก กม.ห้ามตรวจซิง

Advertisement

รัฐบาลฝรั่งเศสเตรียมออกกฎหมาย ที่มีบทลงโทษจำคุกและปรับ สำหรับแพทย์ที่รับตรวจ และออกใบประกาศรับรอง “ความสาวบริสุทธิ์” สำหรับผู้หญิงและเด็กสาวมุสลิมบางส่วน ที่กระทำกันเป็นประเพณีก่อนการสมรส

ความเคลื่อนไหวเป็นส่วนหนึ่งของการร่างกฎหมาย ที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมค่านิยม สังคมไม่ยุ่งเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางศาสนาของฝรั่งเศส และต่อสู้กับสิ่งที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง เรียกว่า “การแบ่งแยกสังคมของชาวมุสลิม”

แต่กลุ่มสนับสนุนการทำแท้งในฝรั่งเศส อันซิค (ANCIC) กล่าวว่า การห้ามตรวจพรมจารี จะต้องมีการให้ความรู้และทำความเข้าใจกับประชาชนในวงกว้าง ขณะที่องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น กล่าวว่า การตรวจเช่นนี้จะต้องยุติ
เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศส กล่าวว่า ข้อเสนอร่างกฎหมาย ที่ยังไม่มีการถกอภิปรายครบถ้วนในรัฐสภา จะกำหนดบทลงโทษจำคุก ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุประยะเวลา และปรับเป็นเงินจำนวน 15,000 ยูโร หรือประมาณ 550,000 บาท สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ที่รับตรวจและออกใบประกาศรับรองความสาวบริสุทธิ์

จากรายงานของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ฝรั่งเศส (France 3 TV) ประมาณ 30 % ของแพทย์ในฝรั่งเศส เผยว่า เคยได้รับการร้องขอให้ออกใบประกาศรับรอง แต่เกือบทั้งหมดถูกปฏิเสธ ขณะที่องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า ประเพณีปฏิบัติตรวจเยื่อพรมจารีในช่องคลอดสตรีด้วยนิ้ว ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้หญิงหรือเด็กหญิง เคยมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ และยังถือเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ของเธอด้วย.