กยศ.ขยายเวลาลดเบี้ยปรับผิดชำระหนี้ถึง 31 มี.ค.64

2020-10-06 18:45:11

กยศ.ขยายเวลาลดเบี้ยปรับผิดชำระหนี้ถึง 31 มี.ค.64

Advertisement

กยศ.ขยายเวลาลดเบี้ยปรับผิดชำระหนี้ให้กับ "ผู้กู้ยืม" ร้อยละ 80 ไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค.2564

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาลดเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.63 เป็นให้สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2564 เพื่อให้โอกาสผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ โดยจะลดเบี้ยปรับร้อยละ 80 สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชีภายในครั้งเดียว ส่วนกรณีผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี สามารถติดต่อขอชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขณะที่ผู้กู้ยืมถูกดำเนินคดี สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิและนัดหมายวันชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่เว็บไซต์ กยศ. www.studentloan.or.th โดยผู้กู้ยืมต้องชำระค่าทนายความและค่าทำธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี ขณะเดียวกันยังลดเบี้ยปรับร้อยละ 75 สำหรับผู้กู้ยืมกลุ่มก่อนฟ้องคดีมาชำระหนี้ค้างทั้งหมดจะให้มีสถานะปกติ โดยติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย