"ทิพานัน" แนะผู้ปกครองฟ้องคดีแบบกลุ่ม รร.ใช้ความรุนแรงต่อเด็ก

2020-10-06 10:11:51

"ทิพานัน" แนะผู้ปกครองฟ้องคดีแบบกลุ่ม รร.ใช้ความรุนแรงต่อเด็ก

Advertisement

"ทิพานัน" แนะผู้ปกครองใช้สิทธิฟ้องคดีแบบกลุ่มโรงเรียนใช้ความรุนแรงต่อเด็ก ไม่ได้มาตรฐานตามโฆษณา ประหยัดค่าใช้จ่าย เข้าข่ายเอาผิด 2 ข้อหาฐานละเมิด-ผิดสัญญา

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส. กทม. จอมทอง-ธนบุรี และอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "อ้น-ทิพานัน ศิริชนะ I Onn-Tipanan Sirichana" แสดงความเห็นกรณีบุคคลากรของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งได้ใช้ความรุนแรงกระทำละเมิดต่อเด็กนักเรียน โดยระบุว่า ผู้ปกครองสามารถใช้สิทธิฟ้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) ได้ กรณีที่บุคลากรของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งได้ใช้ความรุนแรงกระทำละเมิดต่อเด็กนักเรียน และต่อมาพบข้อเท็จจริงสถานศึกษาได้ให้บุคคลบางส่วนที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และครูชาวต่างประเทศไม่มีใบอนุญาตทำงานทำการสอนและดูแลเด็กนักเรียนนั้น อาจเข้าข่ายเป็นการจัดการศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐาน  ผู้ปกครองสามารถใช้สิทธิฟ้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและชดเชยเยียวยาค่าเสียหายได้

1. การดำเนินคดีแบบกลุ่ม คือ คดีที่มีผู้เสียหายตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยได้รับความเสียหายจากการกระทำที่มีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน โดยผู้เสียหายไม่ต้องเป็นโจทก์ฟ้องคดีเองทุกคน สำหรับกรณีโรงเรียนเอกชน  ชัดเจนว่ามีผู้เสียหายคือผู้ปกครองของนักเรียนมากกว่า 2 คน จากการกระทำที่มีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน

2.การดำเนินคดีแบบกลุ่ม ใช้ในคดีประเภทใด?  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 222/8 กำหนดให้การฟ้องเพื่อดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีละเมิด คดีผิดสัญญา และคดีเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น การคุ้มครองผู้บริโภค โจทก์ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มอาจร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มได้ สำหรับกรณีโรงเรียนเอกชน  แบ่งการดำเนินคดีแบบกลุ่มได้อย่างน้อยออกเป็น 2 คดีหลัก คือ คดีละเมิดจากเหตุที่บุคลากรครูใช้ความรุนแรงกระทำทารุณกรรมเด็กนักเรียน และ คดีผิดสัญญาจากเหตุที่สถานศึกษาจัดการศึกษาและบุคลากรครูไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามเอกสารหรือคำเชิญชวนจากบุคคลากรหรืองาน Open House ให้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโดยเสียค่าใช้จ่าย และผู้ปกครองเข้าใจผิดในสาระสำคัญนั้น

3.ใครเป็นกลุ่มผู้เสียหายที่เป็นโจทก์ "คดีละเมิด" ทั้งผู้ปกครองของนักเรียนที่ถูกทารุณกรรมจนมีความเจ็บป่วยทางกายและสภาพจิตใจและผู้ปกครองของนักเรียนที่ไม่ได้ถูกทารุณกรรมแต่อยู่ในชั้นเรียนที่มีการละเมิดดังกล่าวเป็นกลุ่มผู้เสียหายที่เป็นโจทก์คดีละเมิดได้ เพราะแม้ผู้ปกครองของนักเรียนบางท่านจะไม่ได้ถูกทารุณกรรมโดยตรง แต่เด็กในชั้นเรียนได้พบเห็นพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงและอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมเด็กในอนาคตได้

4. ใครเป็นกลุ่มผู้เสียหายที่เป็นโจทก์คดี "ผิดสัญญา" ผู้เสียหายคือผู้ปกครองทุกคนที่เสียค่าเล่าเรียนและส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนดังกล่าว หากพบว่าในเอกสารแนะนำโรงเรียนหรือคำโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ปกครองตัดสินใจส่งบุตรหลานมาเรียนนั้น ได้ปรากฏหรือทำให้ผู้ปกครองเชื่อว่าบุตรหลานจะได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐานจากบุคคลากรครูที่มีมาตรฐาน มีใบประกอบวิชาชีพครู เพราะข้อเท็จจริงพบว่าโรงเรียนว่าจ้างบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทำการสอนและดูแลเด็กนักเรียน

5. ข้อดีของการดำเนินคดีแบบกลุ่มคือ? ผู้เสียหายคือกลุ่มผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เนื่องจากผู้เสียหายไม่ต้องฟ้องคดีเองทุกคน  คดีได้รับความเป็นธรรมและทั่วถึง และยังเพิ่มอำนาจต่อรองให้ผู้กระทำความผิดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้