"ศักดิ์สยาม" เดินหน้าโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี

2020-10-05 21:20:42

"ศักดิ์สยาม" เดินหน้าโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี

Advertisement

"ศักดิ์สยาม" เป็นประธานลงนามสัญญางานจ้างผู้ให้บริการออกแบบรายละเอียดโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี  380 ล้าน คาดเริ่มก่อสร้างปี 2565 เปิดใช้บริการปี 2568


เมื่อวันที่ 5 ต.ค. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยระหว่างเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญางานจ้างผู้ให้บริการออกแบบรายละเอียด โครงการทางพิเศษ สายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ระหว่าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กับ บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอพซิลอน จำกัด เนื่องจากปัจจุบันการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยัง จ.ปทุมธานี จ.นครนายก และ จ.สระบุรี จะใช้ถนนพหลโยธิน และ ถนนรังสิต-นครนายก เป็นเส้นทางหลัก ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการจราจรหนาแน่น เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักสู่ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ตลอดแนวเส้นทาง นอกจากนั้นเส้นทางดังกล่าว ยังมีปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้า ในการเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและช่วงเทศกาลจะเกิดปัญหาการจราจรติดขัดตลอดแนวเส้นทาง ทั้งนี้เส้นทางดังกล่าวยังเป็นทางเลือก เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว กทพ. จึงได้วางแผนการต่อขยายโครงข่ายทางพิเศษฉลองรัชไปยัง จ.นครนายก และ จ.ระบุรี เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว และเป็นการเพิ่มโครงข่ายถนนเพื่อแบ่งเบาปริมาณจราจรบนถนนปัจจุบัน อีกทั้งยังจะช่วยในการพัฒนาพื้นที่ จ.ปทุมธานี จ.นครนายก และ จ.สระบุรี โดยโครงการจะมีระยะทาง 104.7 กิโลเมตร เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร (ทิศทางละ 3 ช่องจราจร)


นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามมีทิศทางเริ่มต้นเชื่อมต่อกับทางพิเศษฉลองรัชที่ด่านฯ จตุโชติ บริเวณถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) แนวเส้นทางจะไปทางทิศตะวันออกตัดผ่านถนนหทัยราษฎร์และถนนนิมิตใหม่ จากนั้นเลี้ยวขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านถนนลำลูกกา บริเวณ กม. 22+500 ทางหลวงชนบท นย. 3001 ถนนรังสิต-นครนายก บริเวณ กม. 59+800 แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33(ถนนสุวรรณศร) บริเวณ กม.116+000 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3222จากนั้นแนวเส้นทางจะขนานไปตามทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 3222เชื่อมต่อกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (บางปะอิน-นครราชสีมา) และทางเลี่ยงเมืองสระบุรี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 362)


ส่วนด้านตะวันออก สิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2(ถนนมิตรภาพ) ที่บริเวณ กม. 10+700อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีทางขึ้น-ลง 9 แห่ง คือ 1. ถนนวงแหวนรอบนอกฯ 2. ถนนหทัยราษฎร์ 3. ถนนลำลูกกา 4. ทางหลวงชนบท นย. 3001 (องครักษ์) 5. ถนนรังสิต-นครนายก (บางอ้อ) 6. ถนนสุวรรณศร (บ้านนา) 7. ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (บางปะอิน-นครราชสีมา) 8. ทางเลี่ยงเมืองสระบุรี 9. ถนนมิตรภาพ และมีจุดพักรถ (Rest Area) 1 จุด บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางอ้อ สำหรับสัญญางานจ้างผู้ให้บริการออกแบบรายละเอียดโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ในครั้งนี้จะแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1บริเวณจุดเชื่อมต่อโครงการจากทางพิเศษฉลองรัชถึงนครนายก และระยะที่ 2 จากนครนายกถึงสระบุรี โดยมีค่าจ้างให้บริการ ออกแบบรายละเอียด จำนวน 380 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน

รมว.คมนมคม กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ โครงการทางพิเศษ สายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2565 ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2568จะช่วยเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาแก่ผู้ใช้เส้นทาง ที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และถนนพหลโยธิน และระบบโครงข่ายถนนปัจจุบันที่แนวเส้นทางโครงการตัดผ่าน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโต ทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่โครงการและในระดับประเทศ


นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายให้คณะกรรมการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ด้วยกัน 8 ข้อดังนี้ 1.ยุทธศาสตร์ พัฒนา ประเทศ นโยบายรัฐบาล กระทรวง 2.เร่งรัด การ ดำเนินการ โครงการ 3.การบริหารโครงการโดยใช้ วิธี บริหาร 5 มิติ 4.การนำเทคโนโลยีมาใช้5.การนำข้อมูล มา ใช้ ในการวาง แผน 6.บูรณาการ หน่วยงาน อื่นๆ 7.การดำเนินงานต่างๆต้องยึด ระเบียบกฎหมาย และ ธรรมาภิบาล 8.ประชาสัมพันธ์ การทำงาน ให้ประชาชน รับรู้