"เทพไท" เปรียบ รธน.เหมือนรถยนต์แชสซีคดต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งคัน

2020-10-05 09:13:05

"เทพไท" เปรียบ รธน.เหมือนรถยนต์แชสซีคดต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งคัน

Advertisement

"เทพไท" เปรียบ รธน.ปี 60 เหมือนรถยนต์แชสซีคด เสียศูนย์ ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งคัน

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึง การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ เหมือนการเขียนเช็คเปล่านั้นว่า เป็นการมโนกันไปเองของฝ่ายที่ต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พยายามหาเหตุผล หรือสร้างกระแสต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรูปแบบต่างๆนานา ทั้งๆที่รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มีจุดอ่อนมากมาย ซึ่งได้มีข้อสรุปจากผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธานฯมาแล้ว จนมีความเห็นสอดคล้องกันทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล จึงได้มีการยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา256 และจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)ขึ้นมา2ญัตติ คงมีแต่สมาชิกวุฒิสภาบางส่วนเท่านั้น ที่ยังคัดค้านแบบหัวชนฝา ไม่ยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อบ้านเมือง ไม่เหมือนกับสมาชิกวุฒิสภาหลายคนที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น นายวันชัย สอนศิริ นายคำนูณ สิทธิสมาน นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และ พญ.พรทิพย์ โรจนสุนันท์ 

"การมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ก็เพื่อต้องการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่มีการยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริง ไม่มีการตีเช็คเปล่าเหมือนตามที่บางฝ่ายกล่าวหา เพราะการเขียนรัฐธรรมนูญของ ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ก็ย่อมเขียนรัฐธรรมนูญที่เป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ ไม่ใช่การเขียนรัฐธรรมนูญโดยคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่แต่งตั้งมาจาก คสช. ซึ่งไม่ได้ยึดโยงที่มาจากประชาชนแต่อย่างใด จึงอยากจะให้ทุกฝ่ายเปิดใจกว้าง ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ที่เป็นความเห็นของประชาชนทั้งประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีจุดอ่อนมากมาย ไม่สามารถที่จะแก้ไขเป็นรายมาตราได้ เหมือนกับการซ่อมรถยนต์ ที่ไม่สามารถปะผุ ซ่อมสีใหม่ได้ เพราะรถยนต์คันดังกล่าว แชสซีคด เสียศูนย์ ใช้งานไม่ได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เช่นเดียวกัน จึงจำเป็นต้องยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาใช้แทนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทันที"นายเทพไท กล่าว