นิวแคลิโดเนียลงประชามติเอกราช

2020-10-04 09:25:14

นิวแคลิโดเนียลงประชามติเอกราช

Advertisement

นิวแคลิโดเนีย ดินแดนเกาะโพ้นทะเลของฝรั่งเศส ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก จะมีการลงประชามติเอกราช ในวันอาทิตย์ (4 ต.ค.) ซึ่งประชาชนจะหย่อนบัตรคำตอบ เห็นด้วยหรือปฏิเสธ กับข้อเสนอแยกนิวแคลิโดเนียออก เป็นประเทศเอกราชน้องใหม่ของโลก

นิวแคลิโดเนีย เดิมมีสถานะเป็นดินแดนอาณานิคมพิเศษ อยู่ภายใต้อธิปไตยของฝรั่งเศส ที่อยู่ห่างไกลออกไปประมาณ 18,000 กิโลเมตร นานเกือบ 170 ปี ปัจจุบันนิวแคลิโดเนียมีประชากรประมาณ 269,000 คน ประกอบด้วยกลุ่มคนเชื้อสายหลัก 2 กลุ่มคือ คานัค (Kanak) ชนพื้นเมืองชาวเล เชื้อสายเมลานีเซีย 37 % ชาวกัลโดช (Caldoches) ลูกหลานชาวยุโรป ที่อพยพไปตั้งรกราก 27 % ส่วนที่เหลือเป็นชาวเกาะ จากหลายประเทศหมู่เกาะเพื่อนบ้านในแปซิฟิก

การลงประชามติครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงปลดแอกอาณานิคม ปี พ.ศ. 2541 ที่รู้จักกันในชื่อ ข้อตกลงนูเมอา (Noumea Accord) ที่ออกแบบเพื่อยุติความขัดแย้งนองเลือด ระหว่างกลุ่มชาวคานัค ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการให้แยกดินแดนเป็นรัฐเอกราช กับชาวกัลโดช เหตุการณ์วิกฤติจับตัวประกันในปี พ.ศ. 2531 ทำให้กลุ่มแยกดินแดนชาวคานัคเสียชีวิต 19 ศพ ตำรวจและทหารชาวกัลโดชเสียชีวิต 6 ศพ
การลงประชามติครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 2 ปี หลังจากครั้งแรกในปี 2561 ผู้ออกเสียงส่วนใหญ่ 56.7 % ปฏิเสธการแยกตัวเป็นเอกราช ต้องการให้คงสถานะดินแดนเหมือนเดิมต่อไป

นายปิแอร์-คริสตอฟ ปันต์ นักวิเครคาะห์การเมือง ในกรุงนูเมอา กล่าวว่า แม้เสียงสนับสนุนเอกราชในนิวแคลิโดเนียจะมีมากขึ้น แต่คาดว่าผลการลงประชามติครั้งนี้ จะซ้ำรอยครั้งแรก เสียงปฏิเสธจะมากกว่าเสียงสนับสนุนเอกราช อย่างไรก็ตาม ภายใต้ข้อตกลงนูเมอา การลงประชามติเอกราชสามารถกระทำได้อีกครั้ง ในปี 2565 หากได้รับการร้องของจากสมาชิกสภานิวแคลิโดเนีย อย่างน้อย 1 ใน 3 ของทั้งหมด.