อธิบดี คพ. มอบนโยบาย จนท. จริงจังแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

2020-10-02 14:00:10

อธิบดี คพ. มอบนโยบาย จนท. จริงจังแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

Advertisement

อธิบดี คพ. มอบนโยบาย จนท. มุ่งมั่นสร้างองค์กร จริงจังแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นที่พึ่งของประชาชน

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)  นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ คพ. พร้อมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) ที่ 1-16  ว่า ให้มุ่งมั่นสร้างองค์กรให้มีบทบาทที่เข้มแข็งเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นที่พึ่งของประชาชน ในการช่วยแก้ไขปัญหามลพิษ พร้อมเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหาและบังคับใช้กฎหมาย ผลักดันกลไกทางการบริหาร และกฎหมายสิ่งแวดล้อม กระชับการทำงานตอบสนองประชาชนอย่างรวดเร็วความสำเร็จเกิดจากความพร้อมเพรียงของทุกคนในกรมผนึกกำลังทั้งส่วนกลางและ สภ. ภายใต้หลักการทำงาน "เร็วรุก สุขกับงาน วิชาการนำหน้า"๐