ส่องที่ดิน "อ.พิบูลย์"รวยระยับ 6,526 ล้าน

2020-10-01 18:10:42

ส่องที่ดิน "อ.พิบูลย์"รวยระยับ 6,526 ล้าน

Advertisement


ส่องที่ดิน "อ.พิบูลย์ ยงค์กมล" ประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ รวยระยับ 6,526.8 ล้าน

กลายเป็นประเด็นให้พูดถึงกันอีกครั้ง เมื่อ อ.พิบูลย์ ยงค์กมล ประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 กรณีมีข้อเรียกร้องให้ปิดโรงเรียน โดยระบุว่า  " ปิดผมก็ไม่กลัว ผมขายที่กำไรดีกว่าทำโรงเรียนอีก"


ทีมข่าวนิว 18 ได้ตรวจสอบ 3 บริษัทของ อ.พิบูลย์ โดยดูเฉพาะงบแสดงฐานะทางการเงิน ในหมวดที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ พบรายละเอียดดังนี้

บริษัท คุรุสาสน์ จำกัด 

ปี 2560 60.4 ล้านบาท

ปี 2561 68.5 ล้านบาท

ปี 2562 68.6 ล้านบาท


บริษัท ดรุณาพัฒนา จำกัด 

ปี 2560 328.5 ล้านบาท

ปี 2561 387.6 ล้านบาท

ปี 2562 499.4 ล้านบาท


บริษัท แสงเงินพัฒนาการ จำกัด 

ปี 2560 5,259.8 ล้านบาท 

ปี 2561 4,985.6 ล้านบาท

ปี 2562 5,958.8 ล้านบาท

เมื่อรวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริษัทในเครือ ของอาจารย์พิบูลย์ทั้ง 3 บริษัทด้วยข้อมูลในปี 2562 จะพบว่ามีมูลค่ารวม 6,526.8 ล้านบาท (หกพันห้าร้อยยี่สิบหกล้านบาทเศษ) และคาดว่าจะมีมูลค่าที่ดินเพิ่มสูงขึ้นทุกปี  และนี่อาจเป็นที่มาของวลีที่ อ.พิบูลย์ ได้ตัดพ้อผ่านสื่อ ถึงความยากลำบากในการทำสถานศึกษา ที่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก และถ้าจะถูกปิดไป มูลค่าที่ดินก็ยังขายได้มหาศาลอยู่ดีนั่นเอง

ขอบคุณภาพรายการเรื่องเล่าเช้านี้,เพจ Sarasas Witaed Ratchaphruek : Photo Gallery