ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรีผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป

2020-10-01 12:30:36

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรีผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป

Advertisement

ประกันสังคมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรีให้ผู้ประกันตน อายุ 50 ปีขึ้นไป  1.9 ล้านคนเมื่อวันที่ 1 ต.ค.  นายนันทชัย ปัญญาสุรสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในฐานะโฆษก สปส. แถลงว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้มอบนโยบายให้ สปส. ทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทันท่วงที ซึ่งในปีนี้มีการระบาดของโควิด -19 ทำให้ต้องมีการคัดกรองผู้ป่วยมากขึ้น องค์การอนามัยโลกจึงมีคำแนะนำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับประชากรของประเทศตัวเอง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดการเจ็บป่วยจากโรคไข้หวัดใหญ่และเพื่อประโยชน์ในการคัดกรองโควิด-19เพราะ 2 โรคนี้ เป็นกลุ่มโรคติดต่อทางเดินหายใจเช่นกัน ดังนั้น บอร์ด สปส. จึงมีมติให้ดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ให้กับผู้ประกันตนในมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป ประมาณ 1.9 ล้านคน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.-31 ธ.ค. นี้ โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลที่มีสิทธิอยู่ และดำเนินการกรอกเอกสารคัดกรองตามมาตรฐานสาธารณสุข ซึ่งบางสถานพยาบาลที่มีการสำรองวัคซีนเพียงพอก็สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนให้ทันทีเลย แต่บางสถานพยาบาลที่อาจจะมีวัคซีนสำรองไม่เพียงพอก็อาจจะมีการนัดหมายให้ผู้ประกันตนมาฉีดในครั้งต่อไป หากประชาชนมีข้อข้อสงสัย สปส. ได้เปิดสายด่วน 10 คู่สายไว้รองรับ คือ 0-2956-2500 ถึง 2510 ทั้งนี้ในแต่ละปีมีรายงานผู้ประกันตนป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ 2 หมื่นคนต่อปี ต้องนอน รพ.เฉลี่ย 3 วัน มีค่ารักษาเฉลี่ย  1.5 หมื่นบาทต่อคน เมื่อเกิดการเจ็บป่วยส่งผลกระทบต่อการทำงาน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการได้รับวัคซีนป้องกันโรค จึงช่วยเรื่องสุขภาพของผู้ประกันตน และเศรษฐกิจของประเทศได้