ภาพถ่ายและภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

2017-10-12 14:25:59

ภาพถ่ายและภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

Advertisement

ชมภาพถ่ายและภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อันทรงคุณค่า ภาพประวัติศาสตร์ที่จะจารึกอยู่ในจิตใจคนไทยตลอดกาล  จัดพิมพ์โดยหนังสือพิมพ์ new108 เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙  ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมระลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ ๙